Russia wants war

Venäjä haluaa sotaa: katsokaa kuinka lähelle tukikohtiamme he ovat sijoittaneet maansa.
Suomessa on paljon keskusteltu ns. isäntämaasopimuksesta, eli MOUSta. Jotenkin tuntuu siltä, että sopimuksen ydinkohta on jäänyt huomaamatta myös sopimuksen arvostelijoilta. Tämä saattaa johtua siitä, että tätä sopimuksen keskeistä kohtaa on kierretty virallisissa tiedotteissa kuin kissaa kuumaa puuroa.

MOU ei ole muistio, vaan pöytäkirja ja todellisuudessa valtiosopimus

Suomi allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan, eli MOU:n 4.9.2014. MOU tulee sanoista "Memorandum of Understanding", eli yhteisymmärrysmuistiosta. Kysymys ei kuitenkaan ole muistiosta, vaan kuten sopimuksen suomennoksessa todetaan, pöytäkirjasta. Sopimuksen allekirjoitti puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg "Suomen tasavallan hallituksen" puolesta. Sopimusta ei esitelty eduskunnan hyväksyttäväksi, vaikka sopimus sitoo Suomea. Voi vain kysyä, miksi sitä ei esitelty eduskunnalle edes tiedonantona.

Sopimus sitoo Suomea

Korkealta taholta on väitetty, ettei sopimus sido Suomea, vaan Suomi voi itse päättää, milloin ja minkälaista tukea Suomen on annettava. Tarkemmasssa tarkastelussa havaitaan kuitenkin, että sopimuksen on NATOn puolesta kirjoittanut kaksi tahoa: Pohjois-Atlantin liiton operaatioesikunta ja Pohjois-Atlantin liiton transformaatioesikunnan komentajan johtoesikunta.

Kohdassa 11.2 todetaan: "Tämän pöytäkirjan tulkintaa ja soveltamista koskevat ristiriidat ratkaistaan osallistujien välisillä neuvotteluilla mahdollisimman alhaisella tasolla, eikä niitä saateta kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen eikä kolmannen osapuolen ratkaistaviksi".

On helppo arvata, että NATOn molemmat osapuolet ovat samaa mieltä ja näin jyräävät Suomen mahdollisen erimielisyyden, sillä kansainvälisen tavan mukaan erimielisyys ratkaistaan äänestämällä.

Sopimuksen ydin: NATOn tukikohtia Suomeen

Todella vähälle huomiolle on jäänyt sopimuksen ydinkohta 2.1: "Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on luoda toimintaperiaatteet ja menettelyt tukikohtien perustamiseksi ja isäntämaatuen antamiseksi isäntämaassa oleville tai isäntämaan tukemille NATOn joukoille NATOn sotilaallisen toiminnan aikana".

Sopimuksen kohdassa 1.20 sanotaan: "Tukikohdat ovat strategisen esikunnan osastoja, joita NATOn komentaja johtaa".

Kansanliike NATOn tukikohtia vastaan

Suomen kansan enemmistö on maltillista ja järkevää. Valtamedian propagandasta huolimatta suomalaiset suhtautuvat pääosin kielteisesti maamme jäsenyyteen sotilasliitto Natossa. Tukikohtien valmistelu on nyt käynnissä, mutta asiaa ei tuoda keskusteluun ennen vaaleja.

Nyt tarvitaan voimakas kansanliike Nato-tukikohtien perustamista vastaan. Suomen on järkevää pysyä suurvaltojen konfliktien ulkopuolella.