breast feeding
Pediatrics -tiedejulkaisussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan valtiollisten ja lääketieteellisten järjestöjen tapa kutsua imettämistä "luonnolliseksi" on epäeettistä, koska termi vahvistaa ahdaskatseisia käsityksiä sukupuolirooleista.

Tutkimuksessa kirjoitetaan: "Luonnon yhdistäminen äitiyteen... voi tahattomasti tukea biologisesti deterministisiä väitteitä miesten ja naisten perheen sisäisistä rooleista (esimerkiksi että naisen tulisi olla ensisijainen hoitaja).

Tutkijat kertovat, että viime vuosina Yhdysvaltojen sosiaali- ja terveysministeriö, lastentautien akatemia (AAP), Maailman terveysjärjestö WHO ja usean osavaltion terveysministeriöt ovat suositelleet imetystä pulloruokinnan sijaan, käyttäen termiä "luonnollinen".

"Luonnollisuuden yhdistäminen imettämiseen... voi tahattomasti tukea perhe-elämään ja sukupuolirooleihin liittyviä arvoja, jotka ovat eettisesti sopimattomia.", tutkimuksessa kerrotaan.

Ellei tälläisten julkisen sektorin tiedonantojen yhteydessä "tehdä selväksi niiden taustalla olevia arvoja ja uskomuksia,", tulisi tutkijoiden mukaan imetyksen kutsuminen luonnolliseksi lopettaa.

Tutkimuksen laatijat Jessica Martucci ja Anne Barnhill ovat selvästikin ajatelleet vaihtoehtoisia "arvoja ja uskomuksia", joiden suhteen he eivät kuitenkaan ole olleet tarpeeksi avoimia.

On epäselvää ovatko he huolissaan, että naisten perinteiset sukupuoliroolit rajoittavat työelämässä etenemistä, vai onko kyseessä osa keskustelua, jossa perinteiset näkemykset äitiydestä väitetysti syrjivät transsukupuolisia. Tai kenties kyseessä on vain yksi esimerkki lisää siitä, kuinka "edistysmielisten" sukupuoleen ja seksiin kohdistuva pakkomielle on tunkeutunut kaikkialle akateemisia tieteitä.

Joka tapauksessa Martucci ja Barnhill piilottavat todellisen agendansa myös väittämällä, että imetyksen kutsuminen "luonnolliseksi" tukee rokotevastaista liikettä.

Martucci ja Barnhill väittävät, että julkisen sektorin antama tuki imetykselle (kutsumalla sitä luonnolliseksi) sisältää oletuksen, että massatuotetut korvikkeet ovat arveluttavia tai vaarallisia. Eli heidän mukaansa tälläisen toiminnan seurauksena vanhemmat voivat hylätä tieteeseen pohjautuvan vaihtoehdon muissa asioissa.

"Mikäli imetyksen kohdalla "luonnollinen" on "paras", niin kuinka voimme odottaa äitien pystyvän vastustamaan tätä vahvaa ja vakuuttavaa maailmankatsomusta, kun he tekevät päätöksiä rokotusten suhteen?", tutkijat kirjoittavat.

Täytyy sanoa, että tästä tutkimuksesta paistaa läpi tekijöiden oma maailmankatsomus, joka ei tosin ole kovinkaan vahva eikä vakuuttava.