DNA
© unknown
Sukupolvelta toiselle periytyvät ominaisuudet eivät määräydy kokonaan dna-emäsjärjestyksen perusteella, vaan informaatiota voivat kuljettaa myös muut molekyylit solun sisällä. Tähän tulokseen päätyi Edinbughin yliopistossa tehty tutkimus, joka julkaistiin Science-lehdessä.

Histonit ovat proteiineja, joiden ympärille dna kiertyy. Ne eivät ole osa geneettistä koodia, mutta niiden tiedetään vaikuttavan siihen, milloin ja missä geenit kytkeytyvät päälle ja pois päältä, eli missä soluissa ja milloin ne tuottavat proteiineja.

Tutkijat huomasivat, että luonnostaan ilmaantuvat, geenien ilmenemiseen vaikuttavat muutokset näissä proteiineissa saattavat säilyä yhdeltä sukupolvelta toiselle ja siten vaikuttaa siihen, mitkä ominaisuudet välittyvät jälkikasvulle.

Tutkimus osoittaa ensi kerran, että dna ei yksin selitä sitä, mitkä biologiset piirteet ja ominaisuudet periytyvät. Tulos herättää uusia kysymyksiä: miten ja milloin tämä perinnöllinen mekanismi ilmenee luonnossa, ja liittyykö se joihinkin tiettyihin ominaisuuksiin, sairauksiin tai terveyteen vaikuttaviin tekijöihin. Löydös voi myös avata uusia näköaloja tutkimukseen, joka selvittäisi voivatko stressin ja ruokavalion kaltaiset ympäristötekijät vaikuttaa jälkeläisten perimien geenien toimintaan.

Tutkimus vahvistaa tutkijoiden jo pitkään todennäköisenä pitämän käsityksen, jonka mukaan muutokset histoneissa voivat vaikuttaa sukupolvien ylitse geenien ilmenemiseen. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan käynyt ilmi, kuinka yleinen tämä prosessi on.

Tutkijat testasivat teoriaa leivinhiivalla, jolla on samanlainen geenien kontrollin mekanismi kuin ihmisellä. Tutkijat aiheuttivat histoniproteiiniin samanlaisia muutoksia, joita luonnossakin ilmenee, ja jotka saivat viereisiä geenejä pois päältä. Vaikutus säilyi useamman solusukupolven ajan.

Tutkimusta johtaneen Edinburghin yliopiston biologisten tieteiden professori Robin Allshiren mukaan nyt julkaistu tutkimus päättää keskustelun siitä, voivatko periytyvät piirteet olla epigeneettisiä eli sellaisia, jotka eivät määräydy dna:n emäsjärjestyksestä."Olemme osoittaneet kiistatta, että muutokset kromosomit muodostavissa histoneissa voivat kopioitua ja periytyä jälkipolville."