glyphosphate
© FotE, europeTutkimustuloksia 18 Euroopan valtion kansalaisten elimistön glyfosaattipitoisuuksista.
Viime kuussa Euroopan parlamentin jäseniä osallistui testiin, jossa mitattiin syöpään linkitetyn torjunta-aineen glyfosaatin esiintymistä elimistössä. 48 meppiä 13 eri EU-maasta osallistui kokeeseen, jonka tulokset ovat nyt julkistettu.

Saksalaisen Biocheck laboratorion ELISA-testin tuloksien mukaan: "jokaisen testiin osallistuneen virtsasta mitattiin glyfosaattipitoisuuksia".

Kokeen järjestäjänä oli Euroopan parlamentin vihreät, joka pyrkii kieltämään kiistanalaisen torjunta-aineen käytön Euroopan Unionin alueella.

Ryhmä ilmoitti lehdistötiedotteessaan ns. "#MEPee" testistä seuraavasti:
Mepeiltä löytyi glyfosaattia virtsasta keskimääräisesti 1.7 μg/l, mikä on 17 kertaa enemmän kuin mitä Euroopan juomavedessä löytyy keskiarvoltaan (0.1 μg/l). Tämä tarkoittaa että jokaisella testatulla henkilöllä oli elimistössään huomattavasti suurempia kertymiä torjunta-aineita, kuin mitä juomavedessä saa esiintyä.
48 kokeeseen osallistuneesta EU-parlamentin jäsenestä yli 80 prosenttia olivat belgialaisia, ranskalaisia ja saksalaisia. Testi osoitti että liettualaiset, espanjalaiset ja kroatialaiset mepit erittivät suurimpia glyfosaatti-pitoisuuksia. Pienimmät pitoisuudet löytyi Italian, Suomen ja Irlannin mepeiltä.

"Tästä huolimatta jokaisen tutkitun EU-parlamentin jäsenen elimistöstä löytyi jäämiä glyfosaatista. Tämä tarkoittaa että glyfosaatti on myös EU-parlamentin jäsenten ravintoketjussa," sanottiin raportissa.

Glyfosaatti on Monsanton laajasti käytetyn torjunta-aine Roundupin pääasiallinen ainesosa. Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen kansainvälinen syöpätutkimuskeskus IARC julisti aineen mahdolliseksi karsinogeeniksi viime maaliskuussa. Sitä löytyy myös torjunta-aineista, joiden valmistajina ovat Syngenta ja Dow.

Vihreät toteuttivat testin ennen Euroopan parlamentin huhtikuun 13.päivän päätöslauselmaa, jossa vastustettiin glyfosaatin myyntiluvan jatkamista [ei sitova äänestys, glyfosaatin myyntiluvan kohtalosta päätetään tällä viikolla, suom.huom].

Huolimatta EU-parlamentin rajusta vastustuksesta Ranskan, Ruotsin, Italian ja Hollannin johdolla on Euroopan komissio (EU:n toimeenpanoelin) väitetysti suunnittelemassa glyfosaatin myyntiluvan jatkamista yhdeksällä vuodella. 1.4 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut addressin jossa vaaditaan glyfosaatin kieltämistä EU:ssa.

Vihreän liiton mukaan Euroopan komission viimeisin ehdotus, josta äänestetään toukokuun 19.päivä, "tullaan jyräämään läpi antamalla täysi hyväksyntä glyfosaatin myyntiluvalle seuraavalle yhdeksälle vuodelle."

"Siellä huomioidaan ainoastaan symbolisesti, jos edes niinkään, Euroopan parlamentin päätöslauselma, jossa vaaditaan hyvin rajoitettua hyväksyntää tuotteelle. Riskit ja suojelu työnnetään jäsenmaiden kontolle mutta ilman laillista vastuuta," liitto sanoi. "Olemme raivostuneita että hallituksemme haluaa saada tämän myrkyn käyttöönsä vielä yhdeksäksi vuodeksi! Kenenkään poliitikon tai kansalaisen ei tulisi saada tätä ainetta elimistöönsä!"

monsanto t-shirt
© Revoltwear.net
Glyfosaatin myyntilupa EU:ssa päättyy kesäkuun lopussa. Kemikaali on saanut hyvin kiistanalaista huomiota Euroopassa, erityisesti sen jälkeen kun Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto tunnetusti hylkäsi marraskuussa IARC:n glyfosaatin luokituksen mahdollisena karsinogeenina.

Maatalousjätti Monsanto on myös kiihkeästi kieltänyt glyfosaatin terveys- ja syöpäriskit, sekä vaatinut IARC:n raportin takaisin vetämistä.

Vihreän liiton MePee-testi sai inspiraation saksalaisesta "Urinale 2015" tutkimuksesta, jossa glyfosaattipitoisuuksia mitattiin yli 2000 osallistujan virtsasta.

"Tutkimuksessa havaittiin glyfosaattiongelman olevan laajuudeltaan valtava, virtsasta mitattujen pitoisuuksien ollessa 5-42 kertaisesti yli Euroopan juomavesien sallittujen rajojen," huomautti Vihreä liitto. "yhteensä 99.6 prosentilla testiin osallistuneelta elimistön glyfosaattijäämät ylittivät sallitun enimmäismäärän. Tämä tarkoittaa että lähes jokaiselta ihmiseltä löytyy elimistöstään glyfosaattia".

Muissa tutkimuksissa on havaittu glyfosaattia esiintyvän naisten hygieniatuotteissa, arkipäiväisissä ruokatarvikkeissa sekä ihmisten kehoista. Vuonna 2013 suoritetun 'Friends of the Earth Europe' tutkimuksen mukaan 18 EU-maan kansalaisten virtsasta löytyi jäämiä glyfosaatista. Glyfosaatti on maailman yleisin torjunta-aine.

glyphosphate
© EUParl