Kuva
© Fotolia Olly
Empatia-ansa: terapeutit ja ohjaajat ovat lähes aina empaattisia helpottaakseen potilaiden toipumista - mutta tämä ominaisuus voi johtaa huolehtivaiset ihmiset sosiopaattien kynsiin, joiden toimintaa avustavia tri Jane & Tim McGregor kutsuvat "apaatikoiksi". Tätä julmaa peliä käsittelevän artikkelimme tarkoitus on auttaa tunnistamaan vaaratekijät ja joutumasta uhriksi.

Sosiopaatin kohteeksi päätyneet ihmiset reagoivat usein itseään syyllistävillä kommenteilla, kuten "olin niin typerä", "mitä oikein ajattelin", tai "minun olisi pitänyt kuunneella vaistoani". Mutta sosiopaatin kanssa oleminen on kuin aivopesua. Sosiopaatti käyttää yleensä pinnallista charmiaan ihmisten ehdollistamiseen ja manipulointiin.


Kommentti: Surullisesti juuri huijatuksi tulemisen häpeä ja syyllisyys estävät ihmisiä kertomasta mitä heille on tapahtunut, joka edelleen hämärtää sosiopaattien toimintatapoja, johtaen yhä uusiin uhreihin. Mikäli ihmiset pääsisivät tämän häpeän yli, voisivat he verkostoitua muiden kanssa näistä saalistajista ja paljastaa heidän toimintatavat, estäen uusien uhrien syntymistä.


Ensikohtaamisissa sosiopaatit pyrkivät usein arvioimaan ihmisten empatiakykyä, joten sen selvittämistä tähtäävien kysymysten pitäisi laittaa jokaisella varoituskellot soimaan. Korkeasti empaattiset ihmiset ovat usein hyväksikäytön kohteena. Alhaisemman empatiakyvyn omaavat mieluummin ohitetaan, vaikkakin heitä voidaan käyttää osana tätä julmaa peliä.

Sosiopaatit muodostavat 25% vankien populaatiosta, tehden yli kaksi kertaa enemmän aggressiivisia rikoksia kuin muut rikolliset. Sosiopaattien tilastot rikosten uusimisessa on noin puolet korkeampi kuin muilla rikollisilla, väkivaltarikoksissa kolminkertainen.

Mutta kaikki sosiopaatit eivät ole vankilassa. On olemassa myös vähemmän näkyvämpi sosiopaattien aiheuttama tunnetrauman painolasti, joka voi johtaa ahdistuneisuushäiriöön, masennukseen ja traumaperäiseen stressihäiriöön.


Kommentti: Itseasiassa voisi väittää, että vain "epäonnistuneet" sosiopaatit/psykopaatit ovat vankilassa, kun taas menestyneet pysyvät vapaina kroonisen valehtelun, petoksen ja manipulaation avulla, aiheuttaen tuskaa ja kärsimystä muille. Kuten kuuluisa psykopatian asiantuntija ja ilman omaatuntoa sekä käärmeet liituraidassa -kirjat tehnyt Robert Hare on todennut:
"Jos en tutkisi psykopaatteja vankilassa, menisin tekemään tutkimusta pörssimarkkinoille"

Kroonisesti traumatisoituneet ihmiset käyttäytyvät usein ylivalppaasti, ahdistuneesti ja tuohtuneesti, oireinaan esimerkiksi jänittyneisyydestä johtuvaa päänsärkyä, ruoansulatusongelmia, vatsakipua, selkäkipua, vapinaa ja pahoinvointia.

Lapsen altistuminen ja vuorovaikutus sosiopaatin kanssa voi jättää elinikäiset haavat. Tämä voi koskea terapiassa olevia - ja heitä jotka ovat toivuttuaan kouluttautuneet terapeuteiksi. Uudelleen altistuminen aikuisena voi laukaista vanhoja tunteita ja traumoja.

Tämä artikkeli pääpointti ei ole sosiopaatit, vaan kuinka selvitä heidän aiheuttamasta vahingosta.

Arkipäivän sosiopaatit

Monet sosiopaatit aiheuttavat tuhoa epäsuorasti, jotta heidän todellinen mielenmaailma pysyisi piilossa vuosia. He voivat olla pinnallisen charmikkaita, ja tämä vie huomion heidän luonteensa järkyttäviltä piirteiltä.

Seuraava esimerkkitapaus tuo esille, kuinka ihmiset voivat olla systemaattisen ahdistelun kohteena, kunnes heidän kykynsä luottaa omaan todellisuudentajuun alkaa hämärtyä - tätä taktiikkaa kutsutaan "hämärryttämiseksi" (suom. huom. gaslighting). Sosiopaatti ahdistelee kohdistetusti. Se voi tuhota ihmisen elämän. Uhreista voi kyllä tulla selviytyjiä, mutta kovalla hinnalla ja vaivannäöllä.

Koulussa "Janne" ei pitänyt luokkakaveristaan "Samista", joka oli herkkä ja suosittu. Hän pilkkasi Samia osallistumisesta koulun näytelmän koe-esiintymiseen ja huonosti menneen kokeen vuoksi tuohtumisesta. Tilanne paheni kun selvisi, että Samin vanhemmat olivat eroamassa. Luokkatoverit ihailivat kuinka vahvasti Sami näytti selviävän tilanteesta. Hän sai osakseen myös huomiota ja myötätuntoa koulun henkilökunnalta, erityisesti lempiopettajaltaan.

Janne päätti suunnitella ja aloittaa epäsuoran kiusaamisen. Hän aloitti huhukampanjan jonka mukaan Samin vanhemmat eivät olleetkaan eroamassa, ja että hän olisi vain sanonut näin saadakseen huomiota. Valitettavasti tämä menetelmä onnistui erittäin hyvin, ja seuraavien parin päivän aikana Samia tähän asti tukeneet luokkakaverit suhtautuivat häneen nyt välinpitämättömästi ja kiusaten sanallisesti.

Janne jatkoi kampanjaansa seuraavien päivien aikana, ottaen kohteeksi Samin läheisiä ystäviä. He saivat syytöksiä rikkomuksista, kuten loukkaavien sähköpostien ja tekstien lähettämisestä. Sitten suosikkiopettaja joutui lähtemään välittömästi kun oli esiintynyt syytöksiä oppilaan ahdistelusta. Mistä nämä syytökset olivat olleet peräisin? Arvaa.

Tämä tapaus tuo esille, kuinka hyvin nuoresta lähtien sosiopaatit ottavat harkiten toiset kohteekseen. Janne käytti tilanteen hyödyksi hyväksikäyttämällä ihmisten uskottavuutta ja hyväntahtoisuutta. Mikäli rehtori olisi ollut hieman tarkkanäköisempi, olisi tämä sosiopaatti jäänyt kiinni. Mutta hän tiesi kuinka manipuloida ja kuinka pitkälle saattoi mennä.

Näe keisarin uudet vaatteet

Kuva
© Franceso Pirrone
Jotta sosiopaatin kanssa voi toimia oikein, täytyy ensiksi avata omat silmät. Hans Christian Andersonin Keisarin uudet vaatteet -sadussa kaksi kutojaa lupaavat keisarille aivan uudenlaisen vaateasun, joka on näkymätön kaikille jotka ovat typeriä ja epäpäteviä asemaansa.

Kun keisari kulkee paraatissa alamaistensa edessä, esittävät kaikki aikuiset näkevänsä vaatteet, jotta he eivät näyttäytyisi huonossa valossa. Ainoa rehellinen henkilö on lapsi, joka huutaa "mutta eihän hänellä ole vaatteita päällään!".

Myös sinun tulee nähdä sosiopaatit sellaisina, kuin he todella ovat. Meidät on ehdollistettu pysymään hiljaa, joka usein tarkoittaa sormien läpi katsomista tai hyväksikäytön kestämistä.

Tarinan poika edustaa kaikkia heitä, jotka näkevät ongelmallisen käytöksen sellaisena kuin se on, ja löytävät rohkeutta nousta sitä vastaan. Havainnointi johtaa oivallukseen, ja oivallus johtaa tekoihin. Tietoisuus on ensimmäinen askel rajoittamaan sosiopaattien kanssakäymisen negatiivisia vaikutuksia.

Vuorovaikutus sosiopaatin kanssa

Katsotaan seuraavaksi mitä kutsumme termillä sosio-empaatti-apaatti kolmikko (suom. huom. Socio-Empath-Apath Triad). Jatkuva toisten ihmisten hyväksikäyttö on sosiopaatin esiin nouseva piirre. Voittaakseen pelinsä käyttävät sosiopaatit hyödyksi heidän mielistelijöitään: apaatteja.

Apaatti. Kutsumme sosiopaatin kanssa yhteistyötä tekeviä apaateiksi, tai apaatikoiksi. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan välinpitämättömyyttä kiusattavaa kohtaan, tai kyvyttömyyttä huolestua hänen puolesta.

Olemme painottaneet kuinka tärkeää on nähdä ongelma sellaisena kuin se on, kuten keisarin uusien vaatteiden sadussa, joka edustaa kollektiivista kieltämistä ja yhteiskunnan kaksoistandardeja. Nämä ovat usein sosiaalisen elämän tunnuspiirteitä. Tässä yhtälössä apaatti on sokeaksi suostuvainen henkilö: toisin sanoen kyvytön näkemään ettei keisarilla ole vaatteita.

Apaatit ovat olennainen osa sosiopaatin arsenaalia, antaen panoksensa sosiopaatin ongelmakäyttäytymiseen. Sosiopaateilla on luontainen taito vaistota sopivat ihmiset auttamaan heitä tuhoamaan kohteena olevan henkilön. Ei ole välttämättä helppoa tunnistaa apaatti; toisissa tilanteissa apaatti voi tuntea suurta empatiaa ja huolenpitoa muita kohtaan - mutta ei tässä tapauksessa. Apaatilla täytyy olla jokin yhteys kohdehenkilöön.

Ei ole vaikeaa ymmärtää kuinka apaatit, jotka toisinaan voivat olla reilun oloisia ihmisiä, pystyvät sekaantumaan tälläiseen tuhoavaan toimintaan, mutta sitä voi olla vaikeaa hyväksyä. Suurin määrittävä tekijä on huono arviointikyky johtuen ymmärryksen puutteesta. He voivat olla myös kateellisia tai vihaisia kohteelle, jolloin he saavat jotain hyötyä tästä tilanteesta.

Muutoin apaatti ei välttämättä halua nähdä "pahuutta" jossain tietyssä ihmisessä, erityisesti mikäli sosiopaatti on hyödyllinen. Tai he päättävät olla näkemättä tätä asiaa, koska heillä on jo liikaa asioita huolehdittavana, eikä heillä ole moraalista rohkeutta auttaa kohteena olevaa henkilöä juuri sillä hetkellä. Oli kyse aktiivisesta tai passiivisesta osallistumisesta, niin yleensä apaatin omatunto nukahtaa. Juuri tämä skenaario laittaa ihmiset sokeasti seuraamaan itsekkäitä tarkoitusperiä ajavia johtajia.

Lukijat saattavat muistaa Yalen yliopiston professori Stanley Milgramin kuuluisan kokeen, jossa testattiin ihmisen taipumusta noudattaa käskyjä. Kokeessa osallistujat antoivat lisääntyviä sähköshokkeja koehenkilöille auktoriteetin käskystä. Myöhemmin Milgram kirjoitti The Perils of Obedience -artikkelin (suom. huom. kuuliaisuuden vaarat): "Tavalliset ihmiset, hoitaen osuutensa ilman mitään erityistä vihamielisyyttä omalta osaltaan, voivat muuttua kauhean tuhoavan prosessin välikappaleiksi".

Apaatit ovat usein pelokkaita ihmisiä. He menevät todennäköisemmin valtavirran mukana, hyväksyen että keisarilla on uudet vaatteet. He saattavat myös epäonnistua havaitsemaan uhan: vaaralla ei ole merkitystä, jos kiellät sen olemassaolon.

Apaatin vastaus sosiopaatin kutsuun tulla aseisiin voi tällöin olla seurausta "opitun avuttomuuden" tilasta. Apaatit käyttäytyvät puolustuskyvyttömästi, koska he tahtovat välttää epämiellyttäviä tai haitallisia tilanteita [mukaanlukien sosiopaatin kääntymisen heidän puoleensa]. Apatia on karttamisen strategia.
Kuva
© Andreas Gradin
Empaatti. Usein sosiopaatin kohteeksi ottama henkilö on empaatti. Empaatit ovat tavallisia ihmisiä, jotka ovat erittäin havaintokykyisiä ja tarkkanäköisiä, kuuluen 40% ryhmään ihmisistä, jotka aistivat kun jokin ei ole kohdallaan, reagoiden vaistoillaan. Keisarin uudet vaatteet sadussa empaattia edustaa poika, joka mainitsee sen mitä ei saisi: keisarilla ei ole vaatteita.

1990-luvulla tutkijat ehdottivat, että empatiakyvyn ja tunneälyn kesken on olemassa positiivinen vuorovaikutussuhde. Siitä saakka tätä termiä (tunneäly) on käytetty keskenään tunnepohjaisen lukutaidon kanssa (suom. huom. emotional intelligence ja emotional literacy -termit).

Käytännössä tämä tarkoittaa, että empaateilla on kyky ymmärtää omia tunteitaan, kuunnella toisia ihmisia ja eläytyä heidän tunteisiin, sekä ilmaista tunteitaan tuottavasti ja käsitellä niitä voimaannuttavalla tavalla.

Ihmiset ovat usein kiinnostuneita empaateista heidän myötätuntoisen luonteen vuoksi. Empaattien erityinen piirre on herkkyys toisten tunneperäiselle ahdingolle. Vastaavasti heillä on vaikeuksia käsittää ahdasmielisyyttä tai myötätunnon puutetta toisia kohtaan.

Erittäin empaattiset ihmiset voivat joskus auttaa muita ihmisiä omien tarpeidensa kustannuksella, mikä voi joskus johtaa heidät eristäytymään ympäröivästä maailmasta.


Kommentti: Sosiopaatti/psykopaatti voi manipuloida ja käyttää hyödyksi tälläiseen käytökseen taipuvaisia henkilöitä vetoamalla heidän säälintunteeseen ja/tai syyllistämällä heitä.


Tämä on outoa. Useimmat meistä nauttivat elokuvista ja kirjoista, joissa sankarit kieltäytyvät menemästä väkijoukon mukana, mikä viittaisi että tälläisessä rohkeassa mielenilmaisussa on jotain ihailtavaa.

Mutta tosielämässä kun joku sanoo eriävän mielipiteen tai haastaa auktoriteetin, johtaa se usein muiden epämukavaan oloon. Useimmat - 60% enemmistö - valitsevat mieluummin helpon elämän. Oli mielenkiintoista huomata kirjan tutkimustyötä tehdessä, kuinka usein ihmiset näkevät empaatit ongelmallisena asiana.

Empaatit käyttävät kykyään korostamaan ja tehostamaan omaa ja muiden hyvinvointia sekä turvallisuutta. Empaatit kohtaavat kuitenkin ongelmia, kun ympärillä on apaatikkoja. Empaatikot voidaan kaataa, hätäännyttää ja pakottaa yksinäisen taistelijan asemaan ympärillä olevien apaattien toimettomuuden vuoksi.

Sosiopaattinen kaupankäynti

Empaatit ovat usein sosiopaattien kohteena, koska he muodostavat suurimman uhan. Empaatti on usein ensimmäinen joka tunnistaa, että jokin ei ole oikein ja ilmaisee aistimansa asian.

Tämän seurauksena empaatti on sekä sosiopaatin päävihollinen että suurimman vetovoiman kohde; empaatin reaktiot ja teot tarjoavat täydellistä viihdykettä sosiopaatille, joka käyttää hyväksi toisia ihmisiä huvin vuoksi.

Empaatin maailma ei ole arkailijoille ja pelkureille. Empaatit eivät usein joudu kohtaamaan ainoastaan sosiopaattia, vaan myös lauman apaatteja. Apaatit saavatkin usein paalupaikan sosiopaatin salajuonissa.

Mutta tämä ykkösluokan paikka ei tule ilmaiseksi. Apaatti joutuu tekemään "sosiopaattisen kaupankäynnin" yhteydessä sopimuksen sosiopaatin kanssa Faustin hengessä, jonka jälkeen hän passiivisesti tai muulla tavoin joutuu osallistumaan tähän julmaan peliin.

Kuva
© Fotolia Olly
Sosiopaatti-empaatti-apaatti kolmikko

Tavanomainen tilanne menee näin: empaatti on pakotettu puuttumaan tilanteeseen nähdessään sosiopaatin sanovan tai tekevän jotain salakavalaa. Empaatti haastaa sosiopaatin, joka välittömästi pyrkii harhauttamaan muita syyttämällä empaattia. Empaatista tulee kiusanteon kohde, kun apaatti ryhtyy tukemaan sosiopaattia.

Tilanne päättyy yleensä huonosti empaatille ja joskus myös apaatille, mikäli hänen omatuntonsa palaa piinaamaan tai mikäli hän myöhemmin joutuu itse hyväksikäytön kohteeksi. Harmillista kyllä, sosiopaatti pääsee usein pälkähästä.

Sosiopaatit harvoin muuttavat tätä hyvin toimivaa kaavaa, koska se käytännössä takaa heidän menestyksen.

Sosiopaatit vetoavat apaatteihin usein keinoin: imartelulla, lahjonnalla ja valehtelulla. Sosiopaatti on valmis menemään loppuun asti voittaakseen pelin. Toinen tarina on paras keino kuvaamaan tätä vuorovaikutusta ja kuinka helposti apaatit saadaan mukaan.

"Tomi ja Risto" työskentelivät mikrobiologeina arvovaltaisessa yliopistossa erään tärkeän rokotetutkimuksen parissa. Osaston johtaja "Marko" toivoi hyötyvänsä tilanteesta. Menestys tutkimuksessa johtaisi hänen asemansa nousuun ja toimisi hienon uran lähtölaukauksena.

Hänen kollegansa työskentelivät sinnikkäästi keräten dataa, jonka jälkeen Marko luonnosteli tutkimusraportin arvostettua tiedejulkaisua varten. Marko päätti ettei tutkimuksen lopputulos näyttänyt tarpeeksi houkuttelevalta, joten hän väärensi tärkeimmät tulokset esittääkseen löydökset parhaassa mahdollisessa valossa. Saatuaan luonnoksen valmiiksi lähetti hän raportin kollegoidensa arvioitavaksi. Tomi vastasi olevansa tyytyväinen luonnokseen; hän käytti tilaisuutta hyödyksi mielistelläkseen pomoaan. Mutta Risto oli järkyttynyt huomattuaan mittavat virheet dokumentissa. Kiireellisesti hän lähetti sähköpostia Markolle.

Vastausta ei kuulunut, eikä Marko vastannut puhelimeen, joten Risto lähti etsimään Markoa paikan päältä, löytäen hänet lopulta kahvilasta Tomin kanssa. Valitettavasti tällöin oli jo myöhäistä. Marko oli jo myrkyttänyt Tomin mielen, sanoen Riston haastaneen hänen tutkimustuloksensa kateellisuuden ja katkeruuden vuoksi. Marko oli sanonut korjanneensa Riston omaa tutkimustyötä pari kuukautta aikaisemmin. Tomi sen sijaan oli hänen mukaansa erilainen. Marko olikin vihjaillut Tomin saavan pian ylennyksen, "erityisesti, mikäli saamme tutkimusraportin julkaistua ja turvattua rahoituksen seuraavaan tutkimukseen".

Alun järkytyksen jälkeen Tomi oli siirtynyt Markon puolelle hänen sukkelan mielistelyn ja vihjailun ansiosta.

Risto käveli kahvipöydän luokse, kysyen "Hei, ehdittekö jutella hetken?". Seurasi kiusallinen hiljaisuus. Tomi vaihtoi katseita Markon kanssa, joka vastasi juonittelevalla virneellä, nyt kun "kaupankäynti" oli tapahtunut ja peli käynnissä. "Kyllä, olimme juuri puhumassa tutkimusraportista. Muuten hei, luin kyllä sähköpostisi, mutta jos katsot raportin tarkkaan läpi, luulen että huomaat kaiken olevan täysin kunnossa." Tomi vastasi itsetyytyväisesti "Olen Markon kanssa kyllä ihan samaa mieltä tässä asiassa". Risto oli tyrmistynyt. "Et voi olla tosissasi! Oletko valmis lähettämään sen arvioitavaksi kaikkien näiden virheiden kanssa? Meidän maineemme tuhoutuu!"

Risto päätti pitää puolensa. Hän pyysi nimensä poistettavaksi raportista mutta raivostui huomatessaan, kun raportti lähetettiin tiedejulkaisuun tästä huolimatta. Vielä turhauttavampaa oli että se julkaistiin. Samalla työympäristö muuttui Ristolle stressin aiheuttajaksi kun hän yritti selviytyä takaiskusta. Hänen kollegansa luulivat Riston väliintulon olevan yritys sabotoida heidän työtään. Ihmiset ryhtyivät välttelemään Ristoa, ja kun he puhuivat hänelle, oli keskustelu hyvin jäykkää ja tylyä.

Lopulta Risto järjesti tapaamisen Markon kanssa, jossa hän halusi selvittää asiat. Mutta Marko otti tilanteen heti haltuun. "Risto, minun täytyy olla rehellinen kanssasi. Monet kollegasi ovat tyytymättömiä siitä, kuinka hoidat asioita ja jotkut ovat tehneet valituksia. He eivät enää luota sinun ammattitaitoon, yritettyäsi sabotoida heidän työnsä. Raportin arvioijat näkivät onneksi kuinka hienoa työtä olimme tehneet, eivätkä välittäneet sinun herjausyrityksistä."

"Meillä ei ole varaa pitää sabotoijaa tiimissämme. Joten olen puhunut tästä dekaanin kanssa, ja hän on samaa mieltä ettei sinulla ole tulevaisuutta täällä, eikä ole muuta keinoa hoitaa tätä asiaa. Sinun täytyy lähteä."

Kuulostaako tarina tutulta?

Hämärryttämisen strategia

Äskeisessä tarinassa Markon ja Tomin toimilla on "hämärryttävä" (suom.huom. gaslighting) vaikutus Ristoon. Hämärryttäminen on järjestelmällinen yritys rappeuttaa toisen ihmisen todellisuudentajua.

Kuva
© unknown
Tämä menetelmä on saanut nimensä Gaslighting-elokuvasta ja näytelmästä, jossa murhaaja yrittää saada vaimonsa epäilemaan omaa mielenterveyttään ja toiset epäuskoisiksi häntä kohtaan.

Hämärryttäminen on henkisen väkivallan muoto, jossa vääristeltyä tietoa esitetään tavalla, joka saa kohdehenkilön kyseenalaistamaan oman muistinsa ja havainnointikykynsä. Psykologit kutsuvat tätä "sosiopaatin tanssiksi". Siihen voi liittyä asioiden kieltämistä ja outojen tapahtumien lavastamista.

Tämän on pahimman luokan machiavellimäistä käytöstä. Kuka tahansa voi joutua sosiopaatin hämärryttämisen uhriksi: vanhemmat tai lapsi, kaukaiset tai läheiset sukulaiset, ystävät, ja ihmisryhmät kuten työkollegat.

Psykoterapeutti Christine Louise de Canonville kuvaa eri vaiheet, joiden kautta hyväksikäyttäjä vie ihmissuhteen läpi:
  • ihannointivaihe, jossa sosiopaatti esittää itsensä parhaassa mahdollisessa valossa - mutta tämä vaihe on illuusio, tarkoituksena houkutella uhri ansaan.
  • arvon alentamisen vaihe tapahtuu asteittain, jotta kohdehenkilö ei havaitse sosiopaatin muutosta kylmäksi ja tunteettomaksi, mutta kokee olonsa arvottomammaksi hetki hetkeltä; mitä enemmän ahdinkoa kohdehenkilö kokee, sen enemmän nautintoa sosiopaatti saa vallankäytöstään, joka ottaa yhä äärimmäisempiä muotoja.
  • hylkäämisvaihe - kohdehenkilöstä on tullut arvoton esine, jota kohtaan sosiopaatti on välinpitämätön, koska kokee voittaneensa pelin; sosiopaatti hylkää suhteen, siirtyen seuraavaan uhriin.
Hämärryttäminen ei tapahdu yhdellä kertaa vaan vaiheittain, joten jos epäilet suhteen alkuvaiheissa tälläistä tapahtuvan, voit suojella itseäsi lähtemällä pois.

Jotta opit lisää, kuten kuinka toipua pitkään jatkuneesta sosiopaatin hyväksikäytöstä, osta tohtori Jane ja Tim McGregorin The Empathy Trap: Understanding antisocial personalities (Sheldon Press, ISBN 978-1847092762).
Tietoa artikkelin kirjoittajista

Tri Jane McGregor on kouluttaja ja luennoitsija Nottinghamin yliopistossa (Institute of Mental Health). Hän on väitellyt tohtoriksi kansanterveydestä ja työskennellyt julkisen terveydenhuollon (NHS) puolella sekä vapaaehtoisena enimmäkseen riippuvuuden hoitoon keskittyvällä puolella.

Tim McGregor on konsultti ja ohjaaja sekä mielenterveysalan ammatinharjoittaja usean vuoden ajalta. Hän on työskennellyt julkisen terveydenhuollon puolella sekä vapaaehtoisena, viimeksi toimikunnan neuvonantajana.