Melancholy music
© Bina80
Oletko koskaan liikuttunut kuultuasi surullisen melodian? Tiedejulkaisu Frontiers in Psychology:ssä äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan kyseessä saattaa olla merkki poiikkeavasta empatiakyvystä.

Suomalaiset tutkijat suorittivat erikoisen kokeensa 102 vapaaehtoisella. Koehenkilöt kuuntelivat ennestään tuntemattoman surullisen instrumentaalikappaleen, jonka jälkeen tutkijat arvioivat heidän tunnereagointiaan eri tavoin, kuten mittaamalla sydämen sykkeen vaihtelua. Tutkijat havaitsivat kolme eri laajaa reaktiota — rentoutunut, rauhallinen suru; ahdistunut ja hermostunut suru; intensiivinen ja lähes yliaistillinen suru. He havaitsivat myös tietyn kaavan: korkeamman empatiakyvyn omaavat kokivat todennäköisemmin intensiivistä surua, mutta muiden tyyppien välillä ei ollut selvää vuorovaikutussuhdetta.

"On ollut tiedossa että ihmiset kokevat paradoksaalista mielihyvää traagisen taiteen avulla, mutta tämä näyttää tapahtuvan selvemmin niillä, joilla on voimakkaampi kyky ymmärtää tunnetasolla toisia ihmisiä," kertoi tutkimusta johtanut tohtori ja Durhamin yliopiston musiikkikognition professori Tuomas Eerola. "päinvastaisesti ihmiset joilla on alhainen empatiakyky, eivät kertoneet kokeneensa liikutuksen tunnetta surullista musiikkia kuunneltuaan."

Eerola ja hänen kollegansa tekivät paljon töitä eliminoidakseen muut syyt koehenkilöiden reaktioihin. He mittasivat osallistujien perussykkeen ja verenpaineen sekä muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa reaktioihin musiikin aikana.

"Pystyimme rajaamaan muut tunnereaktion syyt pois, kuten tietyt muistot tai lyriikat, käyttämällä kokeessa surullista instrumentaalimusiikkia, jota ei ole voinut kuulla aiemmin." Selitti yksi tutkijoista Jonna Vuoskoski, Oxfordin yliopistosta. "Näin ollen osallistujen tunnereaktiot on täytynyt olla peräisin musiikista itsestään."

Vastaavasti tutkijat spekuloivat että jotta musiikki tekee surulliseksi, voi se vaatia [laukaisevaksi tekijäksi] jonkin henkilökohtaisen kokemuksen, samaan tapaan kuin muistot sydänsurusta voivat nousta esille tutun balladin soidessa. Naiset kokivat tutkimuksessa todennäköisemmin liikuttavaa surun tunnetta, todennäköisesti koska he ovat tavallisesti sosiaalisesti ehdollistuneempia ja vapaampia ilmaisemaan empatiaa, erityisesti tilanteissa joissa pitää nähdä asiat toisen näkökulmasta.

Tutkijat toivovat tulosten osoittavan musiikin ja muun taiteen uniikin tavan vaikuttaa sielunelämäämme, sekä potentiaalin, jolla voisi inspiraation lisäksi olla suuria seurauksia lääketieteen saralla.

Tutkijat kertoivat lopuksi: "Vaikka emme ole tällä hetkellä täysin tietoisia kaikista yksityiskohdista jotka liittyvät tähän prosessiin, on tämän arvoituksen osasten tunnistaminen ensiaskel, jotta voimme purkaa fiktion ikuisen paradoksin ja luoda tehokkaampia työvälineitä taidepohjaiseen terapiaan ja kuntoutukseen."

Lähde: Eerola T, Vuoskoski J, Kautiainen H . Being Moved by Unfamiliar Sad Music Is Associated with High Empathy. Frontiers in Psychology. 2016.