Quantum Future Group, Inc. on rekisteröity 501 (c) (3) voittoa tavoittelematon Yhdysvaltalainen yhtiö, ja Sott.net (Signs of the Times) on QFG:n tutkimus- ja uutisprojekti, joka kerää, järjestää ja analysoi uutisia, jotka vaikuttavat parhaiten kuvastavan makrokosmisten voimien vaikutusta planeetalla. Sott.net tarjoaa riippumattomia uutisia, tutkimusta ja analyysiä yleisöä kiinnostavista ja koskevista aiheista. Sott.net kieltäytyy kaupallisesta mainostamisesta, ja tarjoaa uutisensa ja tutkimuksensa ilmaiseksi yleisölle ilman vaatimuksia tilausmaksuista tai tuotteiden ostamisesta.

Sott.net internetsivustot sisältävät tekijänoikeudella suojattua materiaalia, jonka käyttöä ei aina ole erityisesti valtuutettu tekijänoikeuden omistajan toimesta. Sott.net tuo tämänkaltaista materiaalia saataville yrityksenä edistää ymmärrystä ympäristöllisistä, poliittisista, ihmisoikeudellisista, taloudellisista, tieteellisistä, sosiaalisista, ym. seikoista.

Yhdysvaltojen laki

US Flag - Fair Use Page
Yhdysvaltojen tekijänoikeuslainsäädännön mukaan tekijänoikeuden myöntämiä oikeuksia rajoittaa "17 U.S. Code Section 107" -säädöksen "kohtuullisen käytön" (Fair Use) -periaate, jonka perusteella tietyissä tapauksissa voi käyttää tekijänoikeuden muuten suojaamaa materiaalia. Näihin tapauksiin sisältyvät: kritiikki, kommentointi, uutisraportointi, opetus, opinnäyte ja tutkimus, kaikki jotka ovat olennaisia Sott.net:in toiminnassa.

Sott.netin toiminta tapahtuu merkittävästi "Section 107" -säädöksen "kohtuullisten tekijöiden" määritteiden puitteissa, mukaan lukien "käytön tarkoitus ja laatu, sisältäen onko ko. käyttö laadultaan kaupallista [tässä, ei] tai voittoa tavoittelematonta, koulutuksellista" [tässä, kyllä]; tekijänoikeudella suojatun materiaalin luonne ja siitä lainatun materiaalin määrä ja merkittävyys suhteessa materiaaliin kokonaisuutena, ja "lainatun materiaalin käytön vaikutus tekijänoikeudella suojatun materiaalin potentiaalisiin markkinoihin tai arvoon" [ei vaikutusta, koska Sott.net ei myy kyseessä olevaa materiaalia tai jäljennä sitä missään konkreettisessa muodossa tai toisessa mediassa, missä materiaali joko myytäisiin toisten toimesta tai se vastaisi mihinkään ko. materiaalia koskevaan kysyntään kuluttajien keskuudessa.]

EU:n laki

EU Flag - Fair Use Page
Euroopassa toimivat suuret Yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat uusien sääntöjen mukaan Yhdysvaltojen oikeuden määräysten sijaan EU:n lakien alaisia.
Liittyen tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttöön Euroopan Unionin alueella. Euroopan parlamentin direktiivi 2001/29/EC ja toukokuun 22 2001 valtuusto käsittelivät tekijänoikeus- ja siihen liittyvien lakien tiettyjen piirteiden yhtenäistämistä tietoyhteiskunnan piirissä. 5 kattava lista erivapauksista, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa.

Listan joukossa, käytettyjen erivapauksien täytyy kattaa jäljentäminen ja tiedonvälitys yleisölle (koska internetissä julkaisu edellyttää näitä toimia). Yleisesti ottaen, erivapaudet pohjautuvat aiotun käytön tarkoitusperään. Esimerkiksi, direktiivi mahdollistaa erivapauden jäljentämisen ja yleisölle tiedonvälityksen yksinoikeuteen, kun tämä tehdään ainoastaan opetustarkoituksessa tai tieteellisen tutkimuksen merkeissä, niin kauan kuin lähde, mukaan lukien tekijän nimi ilmoitetaan (ellei tämä ole mahdotonta), ja on ei-kaupallisen käytön oikeutuksen piirissä tapahtuvaa.

Toinen erivapaus koskee "lehdistön tuottaman materiaalin jäljentämistä, yleisölle kommunikointia tai julkaistujen artikkelien, jotka käsittelevät ajakohtaisia taloudellisia, poliittisia tai uskonnollisia aiheita, saataville tuomista, sekä radio-/televisiolähetysten tai aihepiiriltään vastaavien, tapauksissa joissa tällaista käyttöä ei ole nimenomaan kielletty, ja jos lähde mukaan lukien tekijän nimi ilmoitetaan, tai ajankohtaisten tapahtumien raportointiin liittyvien materiaalien tai muun asiasisällön käyttöä, kun se tapahtuu informatiivisen tarkoituksen piirissä ja niin kauan kun lähde, mukaan lukien tekijän nimi ilmoitetaan, ellei tämä ole mahdotonta".

Kaikkien poikkeuksien täytyy noudattaa kolmen askeleen testiä, joka antaa ymmärtää että erivapaudet pätevät vain tietyissä erityistapauksissa (1) jotka eivät ole ristiriidassa materiaalin tai muun asiasisällön normaalin hyödyntämisen kanssa (2) ja eivät kohtuuttomasti vaaranna oikeuksien omistajan laillisia etuja (3).

Tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttö kolmannen osapuolen toimesta

Jos haluat käyttää Sott.net sivustojen sisältämää tekijänoikeudella suojattua materiaalia aiemmin määritellyn "kohtuullisen käytön" (Fair Use) -periaatteen ylittävällä tavalla, tulee sinun hankkia lupa alkuperäiseltä tekijänoikeuden omistajalta.

Tarkkojen tekijänoikeustietojen puuttuminen sott.net sivuston mistä tahansa kuvasta tai muusta sisällöstä ei välttämättä tarkoita, että kyseinen teos on sott.net sivuston alkuperäistä sisältöä, sillä usein muista lähteistä toistamamme sisällön tekijänoikeustiedot saattavat olla puutteellisia tai virheellisesti määriteltyjä.

Sott.netin alkuperäisen sisällön tai Sott.netiltä lähteneen (ts. Sott.netin sähköpostiviestit) sisällön tekijänoikeudet omistaa SOTT.net/QFG, Inc. Voit uudelleenkäyttää ja -levittää tätä sisältöä mikäli:
  • Kyseinen käyttötarkoitus ei ole kaupallista tarkoitusta varten.
  • Käyttötarkoitus on aikaisemmin määritellyn "kohtuullisen käytön" (Fair Use) -periaatteen mukainen.
  • Siteeraat Sott.net sivustoa sisällön lähteenä ja tarjoat aktiivisen linkin takaisin suoraan nettisivustomme alkuperäiselle sivulle aina kun on mahdollista, tai muussa tapauksessa aktiivisen linkin meidän kotisivulle (http://fi.sott.net).
Tekijänoikeudelliset valitukset

Tekijänoikeusloukkauksiin liittyvät valitukset voi lähettää meidän lakimiehelle:
Cooper, White & Cooper LLP
Attn: Walter W. Hansell
201 California Street, 17th Floor
San Francisco, CA 94111
USA