Professori Tapio Puolimatka
Professori Tapio Puolimatka
Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka kirjoitti viime viikolla artikkelin pedofilian normalisoinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä. Puolimatkan pohjimmaisena teesinä on, että seksuaalisuuteen liittyvää ideologista retoriikkaa voidaan käyttää hyväksi pedofiilien "seksuaalioikeuksien" ajamisessa.

Puolimatka kirjoittaa:
Kun pedofilia aletaan medioissa esittää synnynnäisenä ja muuttumattomana seksuaalisena suuntautumisena ja tähän yhdistetään aikamme seksologian käsitys lapsesta seksuaalista nautintoa etsivänä ja tarvitsevana olentona, jolla on seksuaalioikeuksia, luodaan perusta prosessille, joka voi vähitellen johtaa ensin pederastian ja sitten pedofilian hyväksymiseen ja laillistamiseen.
Professori Puolimatka siteeraa asiantuntijoita ja tutkijoita, joiden mielestä on merkkejä siitä, että media pyrkii elokuvien, TV-sarjojen, dokumenttien ja lehtikirjoitusten kautta normalisoimaan pedofiliaa. Tämä vaikuttaminen pyrkii hyödyntämään samoja mielikuvia, joilla ajetaan eteenpäin esimerkiksi sukupuolineutraalia politiikkaa.

Ei ole vaikeaa kuvitella, kuinka liberaali ideologia on altis korruptiolle: kun seksuaalinen monimuotoisuus on absoluuttinen itseisarvo, niin tällöin "looginen" johtopäätös on hyväksyä kaikki "seksuaaliset suuntaukset" - pedofiilit kuuluvat seksuaalivähemmistöön ja ovat näin ollen "heteronormatiivisten valtarakenteiden" uhreja.

Seksuaalikasvatuksessa onkin jo vakiintunut käsitys lapsesta seksuaalisena toimijana, joten seuraava vaihe on istuttaa ajatus pedofiliasta seksuaalisena suuntauksena.

Puolimatka jatkaa:
Aikamme seksologiassa ja sen mukana myös seksuaalikasvatuksessa on päässyt vallalle käsitys, jonka mukaan lapset ovat seksuaalista nautintoa etsiviä olentoja syntymästään saakka. Tämän mukaan seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on poistaa estoja ja auttaa lasta seksuaalisen nautinnon saavuttamisessa. Päiväkodeissa ja kouluissa on otettu käyttöön niin sanottu kokonaisvaltainen seksuaaliopetus, joka välittää mielikuvaa erilaisten seksuaalisten elämäntapojen samanarvoisuudesta.

Yhtenä tärkeänä perustana aikamme käsitykselle lapsen seksuaalisuudesta on Alfred Kinseyn ja hänen työtoveriensa tutkimus, jossa he väittivät ensimmäistä kertaa tieteellisesti todistaneensa, että vauvojen ja lasten normaaliin elämään kuuluu orgasmiin huipentuva seksuaalisuus. Tältä pohjalta lapsilla ajatellaan olevan "oikeus" seksuaaliseen käyttäytymiseen riippumatta vanhempiensa arvoista − oikeus kaikkiin seksuaalisuuden muotoihin, kunhan ne ovat vapaaehtoisia ja perustuvat yhteiseen sopimukseen. Tällöin unohdetaan, että lapsen vapaaehtoisuus on helposti manipuloitavissa.
Puolimatka tuokin kirjoituksessaan esille äärimmäisen raskauttavia asioita Alfred Kinseystä. Kinsey oli perustanut yllä mainitun tutkimusväitteensä lapsen seksuaalisuudesta mm. tuomitun pedofiilin väitteisiin ja kokemuksiin! (kts. New York Times -lehden artikkeli, jossa aiheesta lisää)
Alfred Kinsey
Alfred Kinsey perusti väitteensä lasten seksuaalisuudesta mm. pedofiili Rex Kingin ("herra X") haastatteluun.
Aikamme seksologian käsitykseen lapsen seksuaalisuudesta on vaikuttanut Kinseyn miesten seksuaalisuutta käsittelevän kirjan viides luku otsikolla "Varhainen seksuaalinen kasvu ja aktiviteetti", jossa Kinsey käsittelee esimurrosikäisten lasten seksuaalisuutta. Kinseyn elämänkerran kirjoittajan James Jonesin (2004: 511) mukaan tämän luvun perustana oleva aineisto on suurelta osin peräisin yhdeltä tietyltä henkilöltä, jota Jones kutsuu nimellä "herra X".

Kyseinen herra X oli systemaattinen lasten seksuaalinen hyväksikäyttäjä: hän oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt 600 poikaa ja 200 tyttöä sekä elänyt seksuaalisuhteissa useiden eläinlajien kanssa (Jones 2004: 507). Herra X oli tehnyt perusteellisia muistiinpanoja seksuaalisista kokemuksistaan, joissa hän raportoi lapsiuhriensa reaktioita ja käyttäytymistä.
Alfred Kinsey oli irvokkaasti tulkinnut pedofiilin kuvailut lasten seksuaalisesta kidutuksesta ja kärsimyksestä tieteellisinä todisteina seksuaalisesta nautinnosta ja orgasmista.

Kinseyn mielestä rajut ruumiin kouristelut, voimakas hengitys, vaikerointi, nyyhkytys, huudot ja kyyneleet olivat merkki tästä. Alfred Kinseytä pidetään nykyaikaisen seksuaalivallankumouksen isänä.

Puolimatka kirjoittaa maailman terveysjärjestö WHO:n määrittämistä lapsen seksuaalioikeuksista seuraavanlaisesti:
Maailman terveysjärjestö WHO soveltaa seksuaalioikeuksien käsitettä rajoitetusti myös lapsiin ja määrittelee lapsen oikeudeksi seksuaalisen aktiivisuuden ja sen toteuttamiseksi vaadittavan tiedon saamisen, minkä WHO tulkitsee tarkoittavan lapsen velvollisuutta osallistua WHO:n määrittelemään seksuaalikasvatukseen.

0−4 vuotiaan lapsen seksuaaliterveyttä vaalitaan WHO:n mukaan osoittamalla hänelle, että "seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat myönteisiä ja nautinnollisia" (SSE 35). Hänelle on kerrottava "omaa kehoa kosketettaessa syntyvästä nautinnosta ja mielihyvästä, varhaislapsuuden masturbaatiosta", "oikeudesta tutustua alastomuuteen ja oman kehoon" ja "oikeudesta tutkistella sukupuoli-identiteettiä" (SSE 17, 38−39.)
Puolimatkan mukaan nyky-yhteiskunta vastustaa vielä voimakkaasti pedofiliaa, mutta on toisaalta omaksunut käsitykset seksuaalisuuden suuntautumisen synnynnäisyydestä ja lapsen seksuaalioikeuksista/seksuaalisuudesta. Tämän vuoksi yleinen mielipide on altis manipulaatiolle, mikäli se ei suhtaudu vakavasti pedofilian normalisointipyrkimyksiin. Puolimatka esittää lopuksi kysymyksen, että heräävätkö ihmiset puolustamaan lasten aitoja oikeuksia vai antavatko lopulta hyväksynnän pedofilialle.

Jostain syystä ääriliberaalit eivät pitäneet professori Puolimatkan kirjoituksesta. Jyväskylän Yliopisto ja media lähti syyttämään Puolimatkaa "homofobiasta", vaikka kirjoitus käsitteli yksinkertaisesti sitä, että pedofiilit ja heidän puolustajat voivat käyttää hyväksi seksuaalioikeuksiin liittyvää retoriikkaa ja aatetta.

Myös Jyväskylän Ylioppilaskunta JYY hyökkäsi -tietenkin suvaitsevaisuuden nimissä- Puolimatkaa vastaan, vaatien "tasa-arvoista" ja "turvallista" työympäristöä - toisin sanoen vaatien Tapio Puolimatkan erottamista.

Professori Puolimatka on tehnyt hallintokantelun Jyväskylän Yliopiston hallitukselle rehtorin toimista. Hän vastasi kritiikkiin seuraavanlaisesti:
Artikkelia vastaan nousseet kielteiset reaktiot ovat ihmetyttäneet minua, koska pyrin artikkelissani tuomaan esille niitä potentiaalisia vaaroja, joita tiedemaailmassa ja yhteiskunnassa levinneet lapsen seksuaalisuutta koskevat käsitykset aiheuttavat lapsille. Vaikka artikkelini aiheena on tarve suojella lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä, julkisessa keskustelussa huomio on kohdistettu lähinnä aikuisten tarpeisiin. Jotkut aikuiset ovat julkisesti nousseet esiin ja kertoneet omista loukkaantumisen tunteistaan tekstini äärellä. Ihmiset eivät ole halunneet edes hetkeksi ottaa etäisyyttä itseensä ja keskustella yhteiskuntamme kaikkein hauraimpien jäsenten eli lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
Fanaattinen reaktio Tapio Puolimatkan kirjoitusta kohtaan herättää ihmetystä. Ilmeisesti häntä kritisoivat eivät ole lukeneet tekstiä lainkaan, tai sitten ovat tulkinneet sen oman ideologisen viitekehyksen kautta: oma varmuuden tunne aatteen korruptoitumattomuudesta ja sen johdosta syntynyt kognitiivinen dissonanssi pakottaa näkemään kirjoituksen "homofobisena", sillä muutoin sen sisältämä viesti pakottaisi tarkastelemaan omia arvoja ja asenteita.

Toisaalta, kuten Orwell totesi: "Yleisen petoksen aikoina totuuden puhumisesta tulee vallankumouksellinen teko".

Pedofiliaa vallan huipulla

Vaikkei Puolimatkan teesiä pedofiliakampanjasta pitäisi vakavana uhkana, lienee itsestään selvää että pyrkimyksiä siihen on olemassa - Hollannissa on nähty jo pedofilian laillistamista ajava poliittinen puolue. Saksassa vihreät ja liberaalipuolue FDP omaavat pedofiliamyönteisen menneisyyden: esimerkiksi vihreiden vaikutusvaltainen europarlamentaarikko Daniel Cohn-Bendit on tunnettu pedofiliamyönteisestä taustastaan.

Vuonna 1982 Cohn-Bendit kertoi keskusteluohjelman haastattelussa: "On fantastista kun pieni viisi tai viisi-ja-puolivuotias tyttö alkaa riisumaan sinua. Se on fantastista, koska kyseessä on leikki - absoluuttisen eroottinen ja maaninen leikki." Hän on myös tunnustanut olleensa lasten kanssa "seksuaalisessa vuorovaikutuksessa" työskennellessään lastentarhassa.

Belgiassa 90-luvun Dutroux-skandaali ja sen salailuun viittaava oikeusprosessi sai sadattuhannet ihmiset kaduille osoittamaan mieltään kuuluisassa valkoisessa marssissa. Yleinen tyytymättömyys lähes kaatoi silloisen hallituksen.

Usko pois: on olemassa pedofiileja, jotka päätyvät vallan huipulle.

Jotkut saattavat muistaa Westminsterin pedofiliaskandaalin, jonka seurauksena mm. aateloitu brittiläispoliitikko Sir Cyril Smith paljastui lapsia vuosikymmenten ajan hyväksikäyttäneeksi pedofiiliksi. Britanniassa on ollut vuodesta 2014 asti meneillään tutkinta Westminsterin tapauksesta, joka sisältää ainakin kaksikymmentä entistä tai nykyistä parlamentin jäsentä.

Herefordin ja Worcesterin lastensuojelujärjestön entinen päällikkö Peter McKelvie kommentoi:
Uskon että meillä on tarpeellinen määrä aineistoa tutkia näitä syytöksiä, joihin liittyy ainakin kaksikymmentä nykyistä tai entistä parlamentin jäsentä sekä lordia, joista osa on elossa ja osa on kuollut. Syytökset ulottuvat viimeisen neljän vuosikymmenen välille.
Britannian sisäministeriö on myöntänyt, että 114 tapaukseen liittyvää kansiota on mystisesti hävinnyt heidän arkistostaan.

Savile
Pääministeri Margaret Thatcher hyvän ystävänsä Jimmy Savilen kanssa.
Myös BBC:n Sir Jimmy Savile hyväksikäytti satoja lapsia vuosikymmenten ajan. Vaikka lukuisat ihmiset tekivät ilmiannon hänestä vuosien varrella, ei syytöksiä viety eteenpäin, koska aateloitu Savile omasi suhteita suoraan vallan huipulle.

Tapauksen jälkeen useampi korkean profiilin henkilö pidätettiin epäiltynä pedofiliakytköksistä. Jimmy Savilen veljenpojan mukaan Britannian entinen pääministeri Sir Edwart Heath hyväksikäytti hänen 14-vuotiasta ystäväänsä "pedofiilijuhlissa".

Brittikansanedustaja Simon Danczukin mukaan Margaret Thatcher oli tietoinen myöhemmin tuomittujen poliitikkojen ja myös Jimmy Savilen todellisesta luonteesta.

Viime vuosina pedofiilikohua nostatti esille liikemies Jeffrey Epstein. Epstein on tuomittu pedofiili, jonka pahamaineisen "Lolita-Expressin" kyydissä on lentänyt lukuisia tunnettuja henkilöitä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen entinen presidentti Bill Clinton oli virallisten lentolokitietojen mukaan Epsteinin mukana 26 kertaa: "Lentokoneessa oli selontekojen mukaan sänky, jossa matkustajat harrastivat ryhmäseksiä jopa 12-vuotiaiden tyttöjen kanssa. Lentolokien mukaan Clintonin seurassa oli seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwell, joka syyttäjien mukaan toimitti alaikäisiä tyttöjä Epsteinille."

Islannissa hallitus kaatui viime vuonna pedofiiliskandaalin vuoksi - silloisen pääministerin isä oli pyrkinyt poistamaan tuomitun pedofiilin rikosrekisterin:
Kohun taustalla on Islantia vuonna 2004 ravistellut pedofiiliskandaali. Tuolloin islantilaismies sai viiden vuoden vankeustuomion, koska oli 12 vuoden ajan lähes joka päivä raiskannut tytärpuolensa. Islannin lain mukaan rikollinen, joka on kärsinyt rangaistuksensa, voi anoa kunniansa palauttamista. Pääministerin isä Benedikt Sveinsson oli allekirjoittanut suosituskirjeen, jossa anottiin pedofiilin maineen palauttamista ja hänen rikosrekisterinsä puhdistamista.
Pedofilian normalisointi mediassa

Yle julkaisi viime vuonna omituisen pedofiilien näkökulmasta kirjoitetun artikkelin otsikolla Tuhansien pedofiilien maa:
Pedofiili ei ole automaattisesti vaaraksi lapsille, samalla tavalla kuin jokainen heteromies ei ole automaattisesti vaaraksi naisille. [...] Pedofilia on sairaus, jonka virallinen nimi tautiluokituksessa on lapsikohteinen seksuaalisuushäiriö. Tai sitten se on seksuaalinen suuntautuminen. Riippuu keneltä kysyy. [...] Kyseessä on kuitenkin olennainen ero. Sairauden syyn voi paikallistaa. Sairautta voi ehkäistä ja sen voi parantaa. Seksuaalinen suuntautuminen taas on kohtalaisen pysyvä ja synnynnäinen piirre.
Jutussa ääneen päästetty pedofiili kertoo:
- Yhden toiveen voisin esittää. Kun keskustellaan pedofiliasta, niin tehdään selväksi, puhutaanko hyväksikäyttäjistä, vai ihmisistä joilla on erikoinen seksuaalisuus, ja jotka mahdollisesti kärsivät siitä. Omana elinaikana olisi kiva nähdä se muutos.
Tässä verorahoillasi kustannetussa artikkelissa pedofiileistä luodaan kuva uhreina, jotka vain kaipaavat ymmärrystä ja sympatiaa. Ja ennen kaikkea että heidät hyväksyttäisiin sellaisena kuin ovat. Siinä pyritään hämärtämään rajoja esittämällä uskottavana vaihtoehtona, että pedofilia on seksuaalinen suuntaus.

Eräässä toisessa Ylen jutussa ihmetellään pedofiliahysteriaa, tuodaan esille lapsen seksuaalisuus ja todetaan pedofilian olevan tavanomainen seksifantasia insestin ja eläinten sekaantumisen joukossa:
*Lapsen seksuaalisuus* ja koko asian olemassaolon kieltäminen tabuna ovat mielestäni hyvin mielenkiintoisia ja tutkimisen arvoisia aiheita. Tabun ja seksuaalisen kiihottumisen välinen mekaniikka on kuitenkin jo laajemminkin tunnustettu psykologinen tosiasia.

Suurin osa seksifantasioista ammentaa käyttövoimansa kiellettyjen ja arkielämässä jopa kammottaviksi koettujen asioiden kuvittelusta.

Insesti, raiskausfantasiat, pedofilia ja eläimiin sekaantuminen saattavat tuntua äärimmäisen kiihottavilta kotona masturboidessa,
mutta todellisessa elämässä suurin osa meistä ei ole millään tavoin kiinnostuneita toteuttamaan fantasioitaan käytännössä.
Kyseisen kolumnin kirjoittajan "taide" on ainakin äärimmäisen karmivaa.

Viime toukokuussa Würzburgin yliopiston TEDx -tiedekonferenssissa esiintyi lääketieteen opiskelija Mirjan Heine aiheenaan "Pedofilia on luonnollinen seksuaalinen suuntaus". TED -järjestön virallinen slogan on "levittämisen arvoisia ideoita".

Presentaatiossaan Heine esittää mm. seuraavaa:
Pedofilia on luonnollinen ja muuttumaton seksuaalinen suuntaus. [...]. Tieteelliset tutkimukset viittaavat että yksi vahvimmista syistä pedofiilille käyttää lapsia hyväksi on sosiaalinen eristäytyminen.
Heinen mielestä (kohta 7:15) on syrjivää, että "pedofiilit eivät voi mennä esimerkiksi rannalle, koska siellä saattaa olla lapsia uima-asuissa". Tämä luento nostaa kysymyksen, että minkälaisia asioita nuorille tänä päivänä opetetaan yliopistoissa ja kuinka yleisiä Heinen esittämät mielipiteet oikein ovat?

Hollywood's disturbing sexualisation of children: 13yo girl 'sexiest actress' Millie Bobby Brown
W-Magazine: "Miksi TV on seksikkäämpi kuin koskaan - Millie Bobby Brown"
Oma lukunsa on Hollywoodin viihdeteollisuus. W-magazine -lehti julkaisi viime vuonna jutun seksikkäimmistä tähdistä, joista yksi heidän suosikeistaan on Stranger Things -sarjan 13-vuotias tähti Millie Bobby Brown. Lehden mukaan tämä osoittaa, kuinka "TV ei ole koskaan ollut seksikkäämpi" ja "kuumempi" kuin tällä hetkellä.

Hollywoodin entinen lapsitähti Nathan Forrest Winter on kertonut, kuinka elokuvaohjaaja Victor Salva manipuloi häntä 6-vuotiaasta lähtien. 11-vuotiaana hän näytteli Salvan ohjaamassa Clownhouse -elokuvassa. Myöhemmin Salva tuomittiin Nathanin seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmeksi vuodeksi vankilaan, josta hän istui alle puolet.

Vapauduttuaan vankilasta Disney palkkasi Salvan ohjaamaan vankilassa käsikirjoittamansa Powder -elokuvan ja työskentelemään taas lasten parissa.

Entisen lapsitähti Corey Feldmanin ABC -uutiskanavalle antaman haastattelun mukaan "Pedofilia on aina ollut ja tulee aina olemaan Hollywoodin isoin ongelma."

Myös Taru Sormusten Herrasta trilogiasta tuttu näyttelijä Elijah Wood on astunut esille paljastaakseen Hollywoodin pimeän puolen:
Elijah Wood sanoo Sunday Timesin haastattelussa välttyneensä itse lapsena joutumasta vaikutusvaltaisten tahojen suojelemien pedofiilien kynsiin, mutta monille muille lapsinäyttelijöille ei käynyt yhtä hyvin. Hän sanoo myös uskovansa, että hyväksikäyttöä tapahtuu edelleen.

"Tällä alalla on paljon niin sanottuja myrkkykäärmeitä, ihmisiä, joiden mielessä on vain ja ainoastaan oma etu. Siellä on paljon pimeyttä", Wood sanoo haastattelussa The Telegraphin mukaan.
Tässä valossa äskettäin julkisuuteen nousseet Guardians of the Galaxy -ohjaaja James Gunnin omituiset vitseinä kuitatut pedofiliaa ihannoivat twiitit näyttäytyvät todella omituisilta. Hän oli mm. kehunut katsoneensa lapsipornoa ja saaneensa videon tuomitulta pedofiililta.

Pedofiilit ovat jo alkaneet uudelleenbrändäämään itsensä "alaikäisiin kiintyneiksi henkilöiksi" (MAP: Minor Attracted Person) ja internettiin on ilmestynyt yhä enemmän nettisivuja, (esimerkiksi The Prevention Project) jotka pyrkivät profiloimaan pedofiilejä uhreina ja vähemmistönä tutunkuuloisen retoriikan avulla.

On jokaisen valveutuneen ihmisen vastuulla suhtautua vakavasti näihin varoittaviin esimerkkeihin. Jos ihmiset ovat tietoisia asiasta ja pysyvät hereillä, ei heitä voida manipuloida antamaan hyväksyntää asioille, joita myöhemmin katuvat.

Tapio Puolimatkan varoitus on syytä ottaa tosissaan.