graphic covid heart damage
Radiologiset tutkimukset havaitsevat sydänlihasvaurioita koronarokotetuilla henkilöillä. Nakaharan ja muiden tekemässä uudessa tieteellisessä tutkimuksessa testattiin koronarokotettuja henkilöitä sen selvittämiseksi, onko heillä "hiljaisia" muutoksia sydänlihaksen toiminnassa, joita tavanomaiset radiologiset testit voisivat havaita. Tutkimus toi esiin hyvin huolestuttavia tuloksia.

Tutkijat mittasivat sydänlihaksen 18F-fluoridodeoksiglukoosin (18F-FDG) ottoa. F-FDG muistuttaa molekyylisesti glukoosia. 18F-FDG ei kuitenkaan metabolisoidu kuten glukoosi. Tämän vuoksi se voidaan havaita PET-kuvauksissa, ja sen esiintyminen osoittaa sydänlihaksen epätavallisen suurta glukoosin tarvetta, mikä on merkki sydämen toiminnan poikkeavuudesta. Tutkimus löytyy täältä.
heart damage covid vaccine study
© T. Nakahara, Y. Iwabuchi, et al

Johtopäätös: onkologisessa PET/CT:ssä havaittu sydänlihaksen 18F-FDG-kuvaus osoittaa merkittävästi korkeampaa riskiä saada useita sydänlihaksen poikkeavuuksia.
Nakaharan tutkimuksessa todellakin todetaan juuri näin (korostukset lisätty tässä ja jäljempänä):

Tulokset
Tutkimukseen osallistui 303 rokottamatonta potilasta (keski-ikä 52,9 vuotta, 157 naista) ja 700 rokotettua potilasta (keski-ikä 56,8 vuotta, 344 naista). Rokotetuilla potilailla oli yleisesti ottaen suurempi sydänlihaksen FDG-kertymä kuin rokottamattomilla potilailla (mediaani SUVmax, 4,8 vs. mediaani SUVmax, 3,3 ; P < .0001). Sydänlihaksen SUVmax oli suurempi rokotetuilla potilailla sukupuolesta (mediaani vaihteluväli 4,7-4,9 ) tai potilaan iästä (mediaani vaihteluväli 4,7-5,6) riippumatta verrattuna vastaaviin rokottamattomiin ryhmiin (sukupuolen mediaani vaihteluväli 3,2-3,9; iän mediaani vaihteluväli 3,3-3,3; P vaihteluväli <,001-,015). Lisäksi havaittiin lisääntynyttä sydänlihaksen FDG-kertymää potilailla, jotka kuvattiin 1-30, 31-60, 61-120 ja 121-180 päivää toisen rokotuksen jälkeen (SUVmax-arvon mediaani vaihteluväli 4,6-5,1), sekä havaittiin lisääntynyttä ipsilateraalista kertymää kainaloissa potilailla, jotka kuvattiin 1-30, 31-60, 61-120 päivää toisen rokotuksen jälkeen (SUVmax-arvon mediaani vaihteluväli 1,5-2,0) verrattuna rokottamattomiin potilaisiin (P-väli <,001-<,001).
Eihän näin pitänyt tapahtua! koronarokotteen ei pitänyt vaikuttaa sydämeen millään tavalla. Sen luvattiin "pysyvän käsivarressa".

Tutkimuksen räjähdysherkkiä tuloksia kommentoitiin samaisen tiedejulkaisun pääkirjoituksessa, jonka päätoimittaja tohtori Bluemke katsoi velvollisuudekseen julkaista.
David Bluemke study heart damage covid vaccine
Tohtori Bluemken pääkirjoitus on jokseenkin anteeksipyytelevä, ja hän antaa heikkoja kehuja koronarokotteille.
COVID-19-rokotteiden (mRNA) kehittäminen on merkittävä biotekniikan tarina. Kun perinteisten rokotteiden kehittäminen kesti 5-10 vuotta, koronarokotteiden kehittäminen kesti alle vuoden. Vertailun vuoksi mainittakoon, että nopeimmin aiemmin kehitetty perinteinen rokote oli sikotautirokote, johon kului neljä vuotta.
Tohtori Bluemke ei myöskään säästele sanojaan. Hän selittää, että tulokset eivät johdu sattumasta:
Tärkeimmät tulokset: oireettomilla potilailla, jotka oli rokotettu COVID-19-virusta vastaan ennen PET:tä, oli noin 40 prosenttia suurempaa merkkiaineiden aktiivisuutta sydänlihaksessa kuin rokottamattomilla henkilöillä. P-arvo oli alhainen, alle 0,0001. Tämä tarkoittaa, että nämä tulokset syntyisivät sattumalta vain kerran 10 000:sta.
Pääkirjoituksessa todetaan, että ei ole mitään järkevää tapaa jättää huomiotta ja selittää pois Takaharan ja hänen tiiminsä tekemiä sydänlihastulehdusta koskevia negatiivisia löydöksiä:
Rokotevalmistajat ovat tietoisia mRNA-rokotteiden haittavaikutuksista. Nämä haittavaikutukset johtavat epäröintiin ottaa rokote. Nakaharan tutkimustulokset viittaavat siihen, että lievä oireeton sydänlihastulehdus voi olla nyt yleisempää kuin olemme osanneet odottaakaan. Tämä puolestaan tukisi hypoteesia mRNA-rokotukseen liittyvästä vakavammasta systeemisestä tulehduksesta joillakin potilailla, joilla on oireinen sydänlihastulehdus.
Tohtori Bluemke kehottaa tutkimaan asiaa lisää:
Tutkijat ymmärsivät, että heidän ensimmäinen tuloksensa oli vain lähtökohta. Seuraavaksi he tekivät laajoja "herkkyysanalyysejä" eli tarkastelivat samoja tietoja useista eri suunnista. Entä jos otamme huomioon ryhmien väliset ikäerot ja rokotusten määrän? Jos mRNA-rokotukset todella aiheuttavat oireetonta sydänlihastulehdusta, eikö vaikutus olisi todennäköisempi pian rokotuksen jälkeen kuin kuusi kuukautta myöhemmin? Monilla meistä, jotka saivat COVID-19-rokotteen, oli flunssan kaltaisia oireita heti rokotuksen jälkeen - ehkäpä niillä meistä, joilla on tavallisia flunssan kaltaisia reaktioita, olisi myös enemmän sydänlihastulehdusta? Voiko harjaantuneet silmät todeta erot visuaalisesti? Vai nähtiinkö erot vasta sen jälkeen, kun sydämen toiminnassa oli havaittu kiinnostavia alueita, jotka olivat saattaneet jäädä alunperin vahingossa huomaamatta? Lista jatkuu. Hyvät tutkijat ovat myös skeptikoita - heidän on todistettava tulokset itselleen.
Johtuiko sydänlihastulehdusten lisääntyminen siitä, että muutama epäonninen potilas nosti keskiarvoa ylös, kun suurin osa ihmisistä ei kärsinyt?

Valitettavasti näin ei ole: kaikissa kvartiileissa tapahtui haitallisia muutoksia, kuten tämä kuva osoittaa:
covid vaccination f-fdg uptake heart damage
Annos-vastesuhde on todiste syy-yhteydestä!

Onko olemassa annos-vastesuhde, joka antaa lisätodisteita syy-yhteydestä? Voimmeko nähdä, aiheuttaako korkeampi Moderna-rokote enemmän sydänongelmia kuin Pfizerin rokote, jonka annos on pienempi?

Muistakaa, että muita aiheita (kuten raskauksia) koskevat tutkimukset osoittavat, että Modernan (korkeampi rokoteannos) kohdalla keskenmenojen määrä on 42 prosenttia suurempi ja lapsikuolemien määrä 93 prosenttia suurempi kuin Pfizer-rokotteen kohdalla.

Entä käsittelemämme Nakahara-tutkimus? Se osoittaa heikompaa mutta samanlaista kaavaa Modernan aiheuttamasta suuremmasta vasteesta:
heart damage covid vaccination by type
Heidän mukaan Pfizerin ja Modernan välillä ei ole "mitään eroa". Eroa kuitenkin on. Pfizer-rokotettujen potilaiden SUVmax oli 4,7, ja Moderna-rokotettujen potilaiden (Moderna on suurempi annos, muistakaa) SUVmax oli suurempi, 5,1. Ero ei saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä, mikä johtui todennäköisesti pienestä otoskooksi.

Poistuvatko haittavaikutukset ajan kanssa?

Valitettavasti tutkijoiden laatima kaavio SUVmax-arvosta ajan mittaan ei osoita täydellistä elpymistä 180 päivän aikana, vaan se on edelleen rokottamattomien tasoa korkeampi:
suvmax no recovery covid vaccine heart damage
Nämä olisi voitu testata Covid-rokotteen kehittämisvaiheen tutkimuksissa!

Sydämen toiminnan testaaminen F-FDG:n aktiivisuuden kautta (joka on tavanomainen radiologinen tutkimus) on asia jonka Covid-rokotteen kliinisiä tutkimuksia suorittavat huolelliset tutkijat voisivat toteuttaa muutamalla sadalla potilaalla. Valppaat rokotteiden turvallisuutta valvovat viranomaiset voisivat vaatia tällaisten testien tekemistä suuren yleisön turvallisuuden varmistamiseksi. Ne päättivät olla tekemättä niin, ja niiden sponsorit (Pfizer ja Moderna) tienasivat paljon rahaa myymällä todistamattomia ja testaamattomia Covid-rokotteita.

Sen sijaan, että rokotteet olisivat pysäyttäneet pandemian, ne vahingoittivat miljoonien ihmisten sydänlihaksia.

Toivon, että rokotetut ihmiset voivat vaatia korvauksia vahingoittuneista sydämistään.

Valitettavasti todellisuus on se, että vahingot todennäköisesti jätetään huomiotta, ja rokotemiljardöörit nauttivat rikastumisestaan - samalla kun Pfizerin sponsoroima hysteerinen lehdistö pyrkii pelottelemaan huomiomme toisaalle.