Kommentti: Alkuperäinen artikkeli on poistettu. Syy selviää lukijalle alla olevasta Sott.net toimittajien kirjoittamasta artikkelistamme.Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa: Suomen valtamedian tekopyhyydestä, lehdistönvapaudesta ja SOTT.net:in toiminnasta


SOTT Toimittajat
Sott.net
la, 13 kesä 2015 16:06 UTC
Valtamedia
Suomen valtamedia on viime aikoina ottanut suomenkielisen SOTT.net-sivuston silmätikukseen, syyttäen sitä tekijänoikeuslakien rikkomisesta. Varoitusten lähettäjien joukossa on mm. Helsingin Sanomat omistava Sanoma Oyj, STT sekä Yleisradio. Jotkut ovat jopa syyttäneet meidän tekevän härskiä bisnestä kopioimalla toisten kirjoituksia ja uutisartikkeleita. Voimme ymmärtää mediayhtiöiden haluavaa puolustaa itseään ja omaa bisnestään viittaamalla tekijänoikeuslakiin, mutta saamamme huomio tässä asiassa tuntuu hieman kohtuuttomalta, ottaen huomioon tämän päivän massiivisen uutistarjonnan sekä näiden yhtiöiden selkeän monopoliaseman Suomen informaatiomarkkinoilla. On selvää, että tekijänoikeuslaki on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa, mutta sen tulkinta ei aina ole aivan yksiselitteistä.

Tässä artikkelissa tahdomme ensinnäkin tuoda esiin, kuinka SOTT.net:in toiminnan voidaan katsoa pysyvän ns. kohtuullisen käytön rajoissa, perustuen ei-kaupallisuuteen sekä sisällön tutkimusluonteeseen (kts. alla). Toisekseen haluamme osoittaa, kuinka Suomen valtamedia toimii usein tekopyhästi, syyllistyen itse asioihin, joista he itse syyttävät toisia (esim. sananvapauden rajoittaminen, trollaus). Artikkeliamme ei pidä nähdä kostotoimenpiteenä tai sanasotana, vaan - meille tyypilliseen tapaamme - tutkimuksena mahdollisten asiayhteyksien osoittamiseksi. Mikä tämä asiayhteys voisi olla? Tutkimusprojektimme todistusaineisto viittaa vahvasti siihen, että Suomen valtamedia haluaisi meidän mieluiten häipyvän informaationäyttämöltä. Valtavirran media haluaa mitä ilmeisimmin mielellään pysyä jatkossakin virallisena totuuden torvena, nauttien kansalaisten yksinomaisesta luottamuksesta. Julkaistessamme maailmantapahtumien vähemmälle huomiolle jääviä uutisia ja asioita, kommentoidessamme kriittisesti "virallisia" uutisia, tuodessamme vaihtoehtoisia perspektiivejä ja tulkintoja jo hyväksytyistä totuuksista sekä paljastamalla valtamedian propagandatempauksia, on selvää että norsunluutorneissa ei olla toiminnastamme mielissään.

lighthouse
© Pixabay/44833
Valoa tuomassa

SOTT.net:iä verrataan usein majakkaan, joka loistaa pimeyteen valollaan, johdattaen etsijöitä uuteen ymmärrykseen, tuoden valoa valheiden kyllästämään pimeyteen
. Englanninkieliset sivustot ovat olleet olemassa jo pitkään (vuodesta 2002) ja lukijakunta on laskettavissa miljoonissa (v. 2014 n. 18 miljoonaa käyttäjää). Suomen-kieliset sivustot perustettiin tavoittaakseen laajemman, ei niin sujuvasti englantia lukevan suomenkielisen lukijakunnan, jotta he voisivat ottaa osaa tutkimukseemme siitä, mitä maailmassa on meneillään. Olemmekin saaneet paljon positiivista palautetta, eritoten asiayhteyksiä valottavista kommenteista. Monet myös vakavammat mediaosaajat ja yhteiskunnallisista asioista kirjoittavat ovat olleet mielissään siitä, että heidän kirjoituksensa on kopioitu sivuillemme, tavoittaen näin ehkä vielä laajemman ja toisentyyppisen yleisön.

Juuri nyt, johtuen näistä mediayhtiöiden lakimiesten lähettämistä varoituksista, on suomenkielisen SOTT.net sivuston tulevaisuus vaakalaudalla - tutkimusprojektimme toteutus on lukuisten artikkelien poiston johdosta menettänyt tärkeätä materiaalia. Vapaaehtoisesti ja omalla vapaa-ajallaan työskentelevät harvat toimittajamme ovat jo nyt ylityöllistettyjä yrittäessään kerätä todistusaineistoa "yhdistääkseen pisteet". Toivomme lukijoiden tämän artikkelin luettuaan antavan meille asiasta palautetta: sott@sott.net. Koetteko esimerkiksi että suomenkieliselle SOTT-sivustolle on tilausta ja tarvetta? Englanninkieliset sivut säilyttävät luonnollisestikin toimintansa tuttuun tapaansa, vastaten näin miljoonien lukijoiden tarpeeseen.

SOTT.net:in tutkimusluonteinen toiminta ja ei-kaupallisuus

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on arkistoida uutisia tietokantaamme, jotta ne eivät katoa internetistä. Seuraavassa muutama oteinformaatiosivultamme.
Syy sille, miksi SOTT.net kerää ja julkaisee ei-originaalia materiaalia, tekee meistä hiukan erilaisia. Olemme huomanneet, että paljon materiaalia häviää netistä, joten tallennamme tietokantaamme artikkeleita kokonaisuudessaan erityistä tarkoitusta silmällä pitäen: analysoidaksemme 'energiavirtoja'.
"Energiavirroilla" tarkoitamme esimerkiksi geopoliittisia voimia, jotka vaikuttavat globaalien yhteiskuntien keskinäisiin ja sisäisiin suunnanmuutoksiin ja kehityksiin. Pyrimme "yhdistämään pisteitä" irrallisilta vaikuttavien uutisraporttien kesken, koska tämänkaltainen maailmanlaajuisen kokonaiskuvan sekä menneiden, nykyisten ja tulevien syy-seuraussuhteiden hahmottaminen puuttuvat täysin valtamedian uutisista. Lyhyesti sanottuna, SOTT.net on eräänlainen tieteellinen koe.
Käytössämme on analyysejä tekeviä systeemejä, jotka ovat sidoksissa tietokantaamme. Tämä on osa tieteellistä työtämme - ikään kuin tunnistimeen osuvien fotonien laskemista. Työskentelemme myös historiallisia/ tämänhetkisiä tapahtumia aikajanalla tulkitsevan interaktiivisen ohjelman, sekä tapahtumien maantieteellisiä sijainteja kartoittavan ohjelman parissa. Emme voisi tehdä tätä ilman tietokannassamme olevaa materiaalia. Täten syy sille miksi sisällytämme ulkopuolisisten lähteiden tuottamia kokonaisia artikkeleita on erityinen, ja oleellinen tekemään Sott.netistä sen mitä se on!
SOTT.net toimii ja ylläpidetään täysin vapaaehtoisten toimittajien avulla, jotka eivät ota palkkiota työstään. Lukijoiden vapaaehtoisten lahjoitusten avulla saamme katettua pakolliset kulut ja menoerät. Teemme tätä työtä puhtaasta halusta ymmärtää meitä ympäröivää maailmaa mahdollisimman objektiivisesti. Siksi käsittelemme laajasti eri aihe-alueita ja menemme sinne, minne valtamedia ei kykene tai halua astua. Sivustoltamme ei löydy yhtään kaupallista mainosta, emmekä omaa kytköksiä kolmansiin osapuoliin. Meitä eivät kahlitse taloudelliset tai poliittiset eturistiriidat.
SOTT-sivujen kansainvälinen työryhmä koostuu tällä hetkellä 146:sta vapaahtoisesta toimittajasta, mukaan lukien lukuisia huippuluokan asiantuntijoita niin sanotuissa kovissa tieteissä, kuten lääketieteessä, historiassa, sosiologiassa, psykologiassa, tekniikassa ja informaatioteknologiassa. Oli aihe mikä tahansa, on SOTT.netillä asiantuntija (tai kaksi!) käsittelemään kyseistä alaa koskevaa materiaalia. [...] Harkitsimme kokonaisten artikkeleiden tallentamista ja SOTT.netin tekemistä yksityiseksi, mutta ei-kaupallisena organisaationa, on tarpeellista laittaa työmme tulokset yleisön vapaasti nähtäväksi, ilman maksuja.
Se, että toimintamme on täysin ei-kaupallista on jäänyt monilta arvostelijoilta huomaamatta. Esimerkiksi Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen on syyttänyt Sott.net sivustoa taloudellisen hyödyn hakemisesta toisten sivustojen sisällön kustannuksella.

Korhoselta on siis unohtunut tämä yksi pieni fakta tweetistä: Sott.net ei tee bisnestä sisällöllään. Kohtuullisen käytön ehdoissamme lukee selkeästi:
Quantum Future Group, Inc. on rekisteröity 501 (c) (3) voittoa tavoittelematon Yhdysvaltalainen yhtiö, ja Sott.net (Signs of the Times) on QFG:n tutkimus- ja uutisprojekti...
Samoista ehdoista käy ilmi, että Euroopan parlamentin direktiivi 2001/29/EC sisältää erivapauksia voittoa tavoittelemattomia organisaatioita kohtaan:
a) käyttö yksinomaan opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen havainnollistamiseen siltä osin kuin käyttö on perusteltua tavoiteltavan ei-kaupallisen tarkoituksen vuoksi ja mainiten lähde ja myös tekijän nimi, jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi;

c) kappaleen valmistaminen ajankohtaisia taloudellisia, poliittisia tai uskonnollisia aiheita käsittelevistä julkaistuista artikkeleista tai yleisradioiduista teoksista tai muusta vastaavasta aineistosta lehdistössä, välittäminen yleisölle tai saattaminen yleisön saataviin silloin, kun oikeuksia tällaiseen käyttöön ei ole nimenomaisesti pidätetty, ja sikäli kuin lähde ja myös tekijän nimi mainitaan, tai teosten tai muun aineiston käyttö ajankohtaisista tapahtumista kerrottaessa ja siltä osin kuin käyttö on perusteltua tiedotustarkoituksen vuoksi, ja mainiten lähde ja myös tekijän nimi, jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi;
SOTT.net:in osalta nämä kriteerit täyttyvät. Maailmassa jossa uutiset ovat valtavaa ja tuottoisaa poliittisella agendalla varustettua bisnestä voi olla vaikeaa ymmärtää ajatusta, että tiedon ja ymmärryksen vapaa leviäminen tulisi asettaa osakkeenomistajien ja johtajien etujen edelle. Eikö se ole kuitenkin kaikkein tärkeintä, että ihmiset kuulevat ja ovat perillä ympäröivän maailman tapahtumista ja voivat saada tietoa niistä mahdollisemman monesta lähteestä? Haluaako Suomen valtaapitävä media sulkea SOTT.net -sivuston, koska totuudenmukainen uutisointi koetaan uhkana valtamedian markkina-asemalle? Jos kasvava määrä ihmisiä alkaisi menettää luottamustaan valtamedian poliittisten eturistiriitojen vuoksi, olisiko se huono asia? Jos kyllä, niin kenelle?
Sanomatalo
Sanoma Oyj:n pääkonttori. Kokeeko Suomen valtamedia vaihtoehtomediat uhkana heidän määräävää markkina-asemaa kohtaan?
Suomen median tekopyhyys - lehdistönvapauden ykkösmaa?

Noin kuukausi takaperin Suomi listattiin jälleen kerran lehdistönvapauden ykkösmaaksi. Helsingin sanomat kertoo aiheesta:
Suomi on pysynyt sananvapauden mallimaana vuosien ajan eri sananvapausjärjestöjen listauksissa. Toimittajat ilman rajoja -järjestö listasi Suomen helmikuussa ykköseksi kuudetta kertaa.
Toimittajat ilman rajoja -järjestön menetelmät sananvapauden mittaamiseksi perustuvat tiettyihin kriteereihin, jotka kerätään eri lähteiltäkyselylomakkeen avulla:
Se perustuu osittain kyselyyn joka lähetetään kumppani-organisaatioille (18 sananvapauteen keskittyneelle kansalaisjärjestölle jokaiseen viiteen maanosaan), 150 kirjeenvaihtajan verkostolle, journalisteille, tutkijoille, lakimiehille ja ihmisoikeusaktivisteille.
Kyselytutkimus kerää tietoa mm. journalistien pidätyksistä, sieppauksista, pahoinpitelyistä ja sensuurista. Muita kriteereitä ovat vastanneiden antamat käsitykset mm. pluralismista, median itsenäisyydestä ja läpinäkyvyydestä, juridisen ympäristön oikeudellisuudesta, sekä kuinka hyvin paikallinen infrastruktuuri tukee ja mahdollistaa uutisten tuottamisen.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö mainitsee erittäin tärkeän huomion kyselyn tuloksista:
Indeksiä ei pidä missään nimessä käyttää osoituksena kyseisten maiden median laadusta.
Se että tässä toistaiseksi suhteellisen rauhallisessa ja tasapainoisessa yhteiskunnassa ei tapeta tai pahoinpidellä toimittajia ei tarkoita, että journalismin laatu on välttämättä erityisen korkeatasoista tai puolueetonta. Porttikielto Poriin -lyhytdokumentti paljastaa, kuinka Suomessa media ja yritysmaailman lobbarit ovat keskenään kytköksissä. Meillähän ei ole "virallisesti" korruptiota, vaan ns. hyvä veli- järjestelmä, jossa pienen piirin sisällä yritykset, poliitikot ja median edustajat ajavat yhdessä keskinäisiä etujaan:
"Jos halajat piireihin, sinun tulee ymmärtää, että vauraus ja hyväosaisuus on kupla, jonka sisällä jaetaan toverillisesti yhteinen leipä, viini ja ennen kaikkea - arvot. Virtaset ja Korhoset ja Niemiset leijailevat kuplan ulkopuolella, kuin unikuvat. He ovat lauma pörröisiä eläimiä, joiden lajityypillistä käyttäytymistä seurataan kuplan sisällä lähinnä välinpitämättömän huvittuneesti. Jos rikot sääntöjä, juhlat ovat osaltasi ohi."
Ne harvat toimittajat, jotka kykenevät itsenäiseen ajatteluun ja kirjoittavat haluttujen narratiivien vastaisesti kohtaavat painostusta ja häirintää. Politiikan tutkija Michael Parenti on kirjoittanut ja luennoinut median ja yritysmaailman suhteesta, omistusoikeuden keskittymisestä sekä sananvapauden rajoittamisesta. Hän kiteyttää länsimaisen median ja sananvapauden käytön ongelman seuraavanlaisesti:
"Sinä saat sanoa mitä haluat, koska he tykkäävät siitä mitä sanot. Et huomaa kaulasi ympärillä olevaa hihnaa, jos pysyt aina paikoillasi. Huomaat vastaan tulevat rajat ainoastaan silloin, kun yrität liikkua kauemmaksi."
Länsimaissa median sananvapaus tarkoittaa vapautta toimia ja uutisoida ainoastaan tietyllä rajatulla alueella, jonka valtamedian omistavat suuryritykset määrittelevät. On haastavaa tehdä totuudenmukaista artikkelia esimerkiksi jonkin yrityksen sisäisestä korruptiosta, jos se omistaa suurimman osan mediasta, jossa journalisti työskentelee.

Esimerkiksi Suomen suurimman ja Pohjoismaiden toiseksi suurimman viestintäyhtiön Sanoma Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Herlin. Herlin on Suomen rikkain henkilö ja myös Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, ja kuuluu myös Sanoma Oyj:n suurimpien omistajien joukkoon(sivuhuomiona mainittakoon, että hänen veli Niklas on Suomen toiseksi suurimman mediakonsernin Alma median suurimpia omistajia). Entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Esko Seppänen on kommentoinut Antti Herlinin pörssiomaisuuden kasvua holding-yhtiöiden avulla:
Seppäsen mukaan Antti Herlinin pörssiomaisuuden arvo on noussut kymmenessä vuodessa vajaasta 400 miljoonasta (2004) runsaaseen 3 000 miljoonaan (2014) euroon.

Hänen henkilökohtaisissa verotettavissa tuloissa tämä ei näy siitä yksinkertaisesta syystä, että Koneen osingot on pääasiassa maksettu Antin itsensä sijasta Holding-Manutakselle ja Security Tradingille.

Seppäsen mukaan Antti Herlin on saanut Koneelta 2009 - 2013 osinkoja runsaat 9 miljoonaa euroa. Sen sijaan Holding-Manutas Oy on saanut osinkoja 490 miljoonaa euroa ja Security Trading Oy 140 miljoonaa euroa.

- Niiden yhtiöiden kautta Antti Herlin on ollut ylivoimaisesti Suomen suurin osingonsaaja. Hänen yhtiöihinsä on viiden alhaisen kasvun vuotena kertynyt osinkoja enemmän kuin omalla nimellään osakkeita omistanut ja kaikista Suomen luonnollisista henkilöistä eniten osinkoja saanut Aatos Erkko sai niitä koko elinaikanaan, Seppänen alleviivaa sanomaansa.
Suomessa osinkotulojen verotuksiin tulee huomattavia kevennyksiä, kun ne sijoitetaan yhtiön varallisuudeksi. Kuinka todennäköisenä pidätte, että Helsingin Sanomat - Suomen ja Pohjoismaiden suurin sanomalehti - tekisi Herlinin omaisuudenkasvuun liittyvistä moraalisista kysymyksistä syväluotaavan ja eritoten kriittisestä näkökulmasta lähestyvän analyysin, kun sanomalehden omistaa Herlinin oma Sanoma Oyj?

Eturistiriita
"Sinä saat sanoa mitä haluat, koska he tykkäävät siitä mitä sanot. Et huomaa kaulasi ympärillä olevaa hihnaa, jos pysyt aina paikoillasi. Huomaat vastaan tulevat rajat ainoastaan silloin, kun yrität liikkua kauemmaksi."
Foliohattuilua ja trollausta

Toinen asia joka todennäköisesti ärsytti Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Petri Korhosta, ja ajoi hänet kätyreineen näpäyttämään Sott.net:iä on mieltymyksemme kyseenalaistaa hallituksien asettamia virallisia narratiiveja. Korhonen on tehnyt selväksi että hänen mielestään tämä on epäsopivaa, erityisesti silloin kun se kohdistuu länsimaiden Venäjä-linjauksiin. Korhosen mielestä kaikki jotka pitävät NATO:n toimintaa aggressiivisena täytyy olla "venäjä-trolleja" ja foliohattuja. Korhonen tuntuu olevan huolissaan näistä mysteerisistä trolleista, jotka ovat tunkeutuneet hänen 'länsi on vapauden ja demokratian edistäjä' -maailmankuvaansa. Pääkirjoituksessaan hän mainitsee seuraavaa:
"Sen sijaan suomalaisten Kremlin-ymmärtäjien yhteisö kävi heti henkilökohtaiseen kampanjaan trollausaiheista uutisoineita toimittajia vastaan. Tällä viikolla monen mediatalon esimiehet ovat saaneet runsaasti sähköposteja, joissa kerrotaan milloin mitäkin paljastustietoa näiden toimittajien kytköksistä vapaamuurareihin, Nato-sotilaisiin ja liskoihmisiin."
Korhonen usein mielellään niputtaa kaikki toisinajattelijat kategoriaan "foliohatut". Tässä esimerkki siitä mitä hän ajattelee esim. Vastavalkea-sivustosta:

Emme yhdy Korhosen mielipiteeseen. Vastavalkea-sivusto vaikuttaa mielestämme hyvin ammattimaiselta ja kaikin puolin asialliselta, ts. erittäin ei-foliohattumaiselta. Hyvät lukijat, tehkääpä huviksenne pieni testi: hakekaa Googlea käyttämällä Vastavalkean sivustoilta sanaa 'salaliitto'. Tässä automaattinen linkki hakuoperaatioon. Montako osumaa saitte?

Seuraavassa Korhonen kommentoi reserviläiskirjettä. Aseistakieltäytyjäliiton äskettäisessä lehdistötiedotteessa kerrottiin kuinka armeijasta eroaminen on kasvussa. Eroamisen yleisimpinä syinä mainitaan mm. Suomen lähentyminen sotilasliitto Natoon. Eronneet ovat varmasti mielissään siitä, kuinka Korhonen niputtaa myös heidät tähän käyttökelpoiseen foliohatut-kategoriaan.

Eriäviä mielipiteitä esittävien leimaaminen ja kutsuminen "foliohatuiksi" on varsin säälittävä ja ylikäytetty keino sulkea keskustelu. Sitä käyttää useimmiten auktoriteettien seuraajat, jotka ottavat valtaapitävien auktoriteettien lausunnot vastaan kyseenalaistamattomana ilosanomana ja totuutena. Onhan tämä tietysti kätevää, sillä eihän "foliohattujen" kirjoituksia tarvitse ottaa tosissaan, eikä kallisarvoista aikaa tarvitse näin kuluttaa perustelemaan omia näkökantojaan. Kaikki mitä tähän kategoriaan kuuluvat suoltavat on siis jo a priori määritelty disinformaatioksi. Se siitä tutkivasta journalismista ja sananvapaudesta! Nyt Korhonen lisää vielä kierroksia listaten toisinajattelijoiden maailmankatsomukseen vapaamuurari-salaliittoteoriat ja jopa liskoihmiset! Tämä kaikki siis Helsingin Sanomien toimituspäälliköltä. Surullista.

Myös SOTT.net on saanut osakseen lapsellista nimittelyä. Korhonen on julkaissut solvaavia twiittejä sivustoamme kohtaan, minkä ilmeisesti keskustelun aiheena ollut 'Suomi ja Puola' -artikkelimme oli häntä provosoinut. Korhonen ei selvästikään pitänyt NATO:n vastaisesta sävystämme eikä siitä, että tukeuduimme koviin faktoihin artikkelissamme, jonka vuoksi hän päätti turvautua herjauksiin.

US terrorism
Syyriassa, Irakissa ja muualla tapamme ihmisiä näyttääksemme, että tappaminen on väärin... paitsi jos käytät kansainvälisesti hyväksyttyjä aseita ja menetelmiä® (tarkista YK:n supervoimilta koko lista)
Keskustelu etenee lähinnä NWO-kemikaalivana-New-Age-syytöksien linjalla, jonka lopuksi Korhonen assosioi meidät luiskaotsaisiin fasistiryhmiin. Olemme tästä tyrmistyneitä. Emme niinkään Korhosen kommenttien typeryydestä, vaan siitä että ne ovat merkittävän eurooppalaisen sanomalehden toimituspäällikön lausumia. Toisaalta se vain todistaa, että Sott.netin kaltaiselle vastuuntuntoiselle ja tietoa-antavalle journalismille on huutava pula. Kiitos muistutuksesta Petri!

Kuriositeettina voidaan mainita, että laatimamme 'Suomi ja Puola'-artikkelimme julkaistiin sunnuntaina 22.3. ja jo kolme päivää myöhemmin otti pohjoismaiden johtava mediakonserni Sanoma Oyj yhteyttä lakimiehiimme näissä "tekijänoikeusasioissa". Tätä seurasivat myöhemmin touko-kesäkuun vaihteessa myös STT:n ja Yleisradion yhteydenotot noin viikon sisällä toisistaan. Tuossa artikkelissahan käsittelimme HS:n, Ilta-Sanomien ja Iltalehden propagandalta vaikuttavaa uutisointia. Osa näistä lehdistä ja mediayhtiöistä on kytköksissä toisiinsa. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat Sanoma Media Finlandin (Sanoma Oyj:n tytäryhtiö) kustantamia lehtiä. Sanoma Oyj on myös STT:n suurin omistaja. Johtuiko valtamedian "älähdys" siitä että "kalikka kalahti" liian osuvasti?

On myös ollut mielenkiintoista havaita, kuinka tietyt keskinäisessä piirissä toimivat "trolli-agendalla" varustetut turvallisuuspoliittiset kirjoittajat ovat aktivoituneet esittämään syytöksiä sivustostamme. Esimerkiksi Helsingin Sanomille (yllätys!) kirjoittava Janne Riiheläinen on twiitannut:

Myös Yle Kioskin eräässä surkuhupaisassa artikkelissa niputetaan SOTT-sivustot tähän pelottavaan Venäjä-trolli kategoriaan. Onpa artikkelin kirjoittaja jopa verrannut toimittajiamme apinoihin (venäläisiin sellaisiin, oletamme). Yllä mainitusta artikkelista saamme oppia mm. seuraavaa:
Venäjän johdon propagandaviestejä levittävät trollit yrittävät vaientaa ja harhauttaa suomalaisia sekä manipuloida verkon kansalaiskeskustelua, ilmenee Kioskin selvityksestä. Keinoina trollaajat käyttävät nimittelyä, viestien vääristelyä ja massiivista disinformaation levitystä.
Hmmm.... 'yrittävät vaientaa ja harhauttaa', 'manipuloida kansalaiskeskustelua', 'nimittelyä', 'viestien vääristelyä'. Tämähän itseasiassa kiteyttää aika hyvin sen, mitä journalistit ovat lännessä tuottaneet viimeiset 100 vuotta! Petri ja hänen mediaystävänsä antavat erittäin hyvän esimerkin juuri tämänkaltaisesta manipulaatiosta ja nimittelystä twiiteissään. Kiitos taas Petri! Ja jos puhutaan sananvapauden vaientamisesta, niin paras esimerkki on juuri tämä valtamedian joka tuutista puskema Venäjä-trollaus. Kuinka monta kertaa olemmekaan huomanneet, kuinka jokin valtamedian dramaattisesti julkaisema uutinen on myöhemmin osoittautunut perättömäksi uutiseksi, eikä se näitä lännen sodanlietsojien äänitorvia vaivaa, sillä disinformaation levityksellä he lopulta palkkansa ansaitsevat!

Joten ketkä ovatkaan niitä trolleja?

John Bauer
© John Bauer (1915)Trollisyytöksiä tekevät toimittajat täyttävät usein itse käyttäytymisellään määrittelemänsä trolli-kriteerit. Tämä ei sinänsä ole yllättävä tulos, sillä usein ihmiset vahvistusharhoissaan syyttävät toisia siitä, mihin he itse syyllistyvät. Tätä kutsutaan ns. projektioksi.
Sivustomme takana on joukko ihmisiä, jotka ovat kyllästyneet valheisiin. SOTT.net kuului perustamishetkellään ensimmäisiin täysin itsenäisiin ja muista riippumattomiin internet-medioihin maailmalla. Vahvasti keskittynyt valtamedia suhtautuu erittäin aggressiivisesti todellisia vapaita medioita kohtaan, koska teemme sen työn joka heidän pitäisi tehdä, mutta joka jää tekemättä, koska he ovat täysin länsimaiden hallitusten ja yhtiöiden intressien takana, johon eittämättä liittyy ihmisten pitäminen tietämättöminä ja peloissaan. Heille tässä kaikessa on kyse pitkälti vain osakkeenomistajien voittojen maksimoinnista ja markkinatalouden raadollisten aatteiden toteuttamisesta. Ei-kaupallisena yhtiönä näemme asiat toisin; haluamme tutkimusprojektimme myötä edistää eri tieteellisen ja sosiokulttuurisen kentän tutkimusten tuloksien tehokkuutta ja vaikutusta, tuoden esille ratkaisuja ihmiskunnan pohjimmaisiin kärsimyksiin ja puutteisiin.

Voittoa tavoittelemattomana organisaationa voimme palvella yhteiskuntaa ainoastaan silloin, kun meiltä puuttuu sidokset maailmanlaajuisiin suuryrityksiin ja muihin pahantahtoisiin poliittisiin voimiin. Vain tätä kautta olemme vapaita paljastamaan ja tuomaan esille totuuden, joka epätoivoisesti puuttuu vallitsevasta maailmanlaajuisesta ajatustenvaihdosta ja keskustelusta. Ymmärrämme tänä päivänä sen, mitä Orwell sanoi vuosikymmeniä sitten: yleisen petoksen aikoina totuuden kertomisesta tulee vallankumouksellinen teko. Olemmeko vallankumouksellisia? Emme ole. Vaikkakin saatamme näyttää sellaisilta niiden mielestä, jotka ansaitsevat elantonsa valheiden levittämisellä.


Kommentti: Alapuolella näette alkuperäiseen artikkeliin liittyneen kommenttimme.