Muutama päivä sitten hollantilaisen koululaisen vanhempi julkaisi facebookissa kaksi kuvaa tyttärensä koulukirjasta. Koulukirjan nimi on 'yhteiskuntaopin teemat 1 VMBO-tasolle'. VMBO tarkoittaa "valmistavaa ammattikoulutason koulutusta", joka vastaa Hollannissa toisen asteen koulutusta. Koulukirja on VMBO-oppilaiden (iältään n. 15-16v) käytössä kahden viimeisen opiskeluvuoden ajan.

Koulukirjan tehtäväkirjassa lukee: "Tehtäväkirja päivitetään vuosittain ja se sisältää useita ajankohtaisia ja monipuolisia lähteitä sekä tehtäviä". Tämä koulukirja on ehdottomasti päivitetty, sillä Venäjästä maalataan siinä varsin vihamielinen kuva, joka on linjassa länsimaisen Venäjän vastaisen propagandan kanssa.

Seuraavat kaksi kuvaa löytyy tehtäväkirjan sivulta 67, kappaleesta 7: Valtiot ilman demokratiaa. Ensimmäisessä kuvassa Venäjä kuvataan pahantahtoisena valtiona joka yrittää kaapata Ukrainan, kun taas Eurooppa kuvataan tarjoamassa apua tähän tilanteeseen. Yksi oppilaille esitettävistä kysymyksistä on: "Mitä Venäjä ja Eurooppa tekevät tässä kuvassa?". Tähän ei ole vaikea vastata: Ilkeä Venäjä yrittää selkeästi ahmia Ukrainan itselleen, kun ystävällinen Eurooppa on huolissaan tilanteesta!
Kuva
© M. Philipsen

Toisessa kuvassa ilmaistaan (otsikolla 'Kuinka vapaa maailma on?) kuinka vapaita eri valtiot ovat (vihreä=vapaa ja punainen=ei-vapaa). Venäjä on kuvan mukaan 'ei-vapaa valtio', kun taas erityisesti Yhdysvallat ja Eurooppa ovat kuvattuina 'kaikkein vapaimpina'.
Kuva
© Michel Philipsen
Mikä mahtaa olla syynä, jonka vuoksi nämä "kasvattajat" ajattelevat ettei Venäjä ole vapaa maa? Johtuisiko se homoseksuaalisuuden asemasta ja siihen liittyvästä "ongelmasta" Venäjällä? Hollannin pääministeri Rutte ja Venäjän presidentti Putin ovat itseasiassa keskustelleet tästä aiheesta. Rutte mainitsi Venäjän lait, jotka estävät homoseksuaalisuuden propagoinnin alaikäisille. Laki on otettu käyttöön useissa Venäjän alueissa. Hollannin pääministerin mukaan tämä voi johtaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kapenemiseen. Presidentti Putin totesi tämän jälkeen, ettei näitä lakeja sovelleta liittovaltion tasolla, vaan alueellisella tasolla. Tällöin lainsäädäntö edustaa sitä, minkä puolesta ihmiset ovat kullakin alueella äänestäneet. Kontrastina edelliseen Putin muistutti Ruttea, että Hollannissa toimii organisaatioita, jotka tukevat pedofiliaa:
Putin: "Minun on vaikea kuvitella että lakimiehet Moskovassa sallisivat sellaisen organisaation toimia, joka tukee pedofiliaa. Hollannissa se on kuitenkin mahdollista. Siellä on tälläinen organisaatio. Minun on myös vaikea kuvitella että maamme parlamentissa toimisi puolue, joka vastustaisi naisten osallistumista politiikkaan. Mutta Hollannissa on myös tälläinen puolue. Meidän täytyisi oppia kuuntelemaan sekä kunnioittamaan toisiamme, ymmärrätkö?

Tosiaan, kuvittele että tälläinen pedofiliaa tukeva organisaatio ilmestyisi Venäjälle?! Jos näin tapahtuisi, niin uskon että joissain Venäjän Federaation alueilla ihmiset tarttuisivat aseisiin..."
Juuri tällä tavoin suurin osa tavallisista "vapaan lännen" ihmisistä reagoisivat.

En ehkä määrittelisi 'kaikkein vapaimmaksi' sellaista maata, joka sallii pedofiliaa ajavien organisaatioiden tai naisten poliittista osallistumista vastustavan puolueen toiminnan. Vapaita tekemään mitä? Hyväksikäyttämään lapsia? Määrittelisin tälläisen valtion mielummin sellaiseksi, jolta puuttuu moraalinen selkäranka, ja joka ei todellisuudessa välitä kansalaistensa parhaasta edusta.

Samaan aikaan Kiovassa seksuaalivähemmistöjen paraati keskeytyi väkivaltaisesti Oikean Sektorin radikaalien tukijoiden toimesta. Kristina Rus kirjoittaa artikkelissa:
Yhdellä kädellä Ukrainan hallinto puolustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja turvallisuutta radikaaleilta, kun taas toisella kädellä se aseistaa näitä samoja radikaaleja raskaalla tykistöllä murhaamaan etnisiin vähemmistöihin kuuluvia lapsia Ukrainassa länsimaiden "demokratian ja oikeuden" tukemana.
Tämänkaltaista hallintoa Hollanti ja sen läntiset kumppanimaat Yhdysvaltojen johdolla tukevat. Kanadan mediasuhteiden osasto (Media Relations Office) kirjoitti 5.2.2014: "Kanada ja Hollanti aikovat jatkaa yhteistyötä demokratian, ihmisoikeuksien ja laillisuusperiaatteen ystävinä, kumppaneina ja liittolaisina tukeakseen Ukrainan kansaa heidän siirtyessä kohti vaaleja, sekä rauhanomaisen demokraattisia oikeuksia tukevan hallituksen muodostamista". Tämä "rauhanomainen" hallinto jonka he ovat auttaneet pääsemään valtaan Ukrainassa on viattomia ihmisia tappava fasistinen hallitus, joka ei näytä juurikaan välittävän seksuaalivähemmistöjen oikeuksista (jota pääministeri Rutte väitti pitävän tärkeänä).

Totuus on päinvastainen mitä lapsille opetetaan Venäjän toimista Ukrainassa. Ukrainan tilanteen eskaloiduttua erityisesti länsimaiden toimesta, on Venäjä yrittänyt useaan kertaan helpottaa tilannetta esimerkiksi lähettämällä humanitääristä apua sitä tarvitseville, tätä yhä edelleen jatkaen. Itseasiassa:
Venäjä on lähettänyt elokuusta 2014 lähtien yli 25,000 tonnia humanitääristä apua (lähinnä ruokaa, lääkkeitä ja rakennusmateriaalia) Donetskin ja Luhanskin alueen humanitäärisestä kriisistä kärsiville ihmisille, jonka Kiovan huhtikuussa 2014 aloittamat sotilasoperaatiot ovat aiheuttaneet.
Tämänkaltainen apu näyttää vakavasti puuttuvan länsimaiden puolelta. Päinvastoin he näyttävät toimittavan tappavaa aseistusta Ukrainalle, jotta voivat pitkittää tätä koulukirjassa kuvattua "Ukrainan ahmimista".

Kuva
Paljon muutakin voidaan sanoa siitä, kuinka tämän koulukirjan tapahtumien kuvailut ovat pielessä. Muussa kontekstissa niille voisi nauraa, mutta tässä tilanteessa ei ole mitään naurettavaa, koska lapset ehdollistetaan ottamaan koulukirjan sisältö hyvin vakavasti. On selvää että on vain yksi syy miksi Venäjä pyritään asettamaan näin huonoon valoon: Valtamedian ja 'Setä Samulin' mukaan Venäjä on paha, joten tämä viesti täytyy kuulua kaikkialla, huolimatta totuudesta. Tämä toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka tämä länsimaiden luoma epäpyhä järjestelmä myrkyttää nuorten ihmisten mielet, ja kuinka helposti suuria valheita voi levittää yhteiskunnassa.

Jos olisin vanhempi niin katsoisin hyvin kriittisesti lasteni opetusmateriaalia, ja pitäisin huolen että he tietävät mitä maailmalla oikeasti tapahtuu. Koulutusjärjestelmä ei anna oppilaiden ajatella kriittisesti, vaan mielummin syöttää heille lusikalla "tietoa", jota faktat eivät tue.