Blackhawk helicopter
© U.S. Air Force 145
Amerikkalaisia sotilaita suorittamassa iskua Irakin aavikoilla.
Yhdysvaltojen puolustusministeriön raportin mukaan "terrorismin vastainen sota" on maksanut amerikkalaisille veronmaksajille 11.9.2001 lähtien vähintään 1.46 biljoonaa dollaria.

74-sivuista raporttia tutki Federation of American Scientists -järjestö. Heidän analyysissa käytiin läpi Yhdysvaltojen sotien kustannuksia ja havaittiin, että Irakin ja Afganistanin sodat ovat vieneet suurimman osan budjetista.

Operaatio Enduring Freedom (eli 2001-2014 toteutettu "terrorismin vastainen sota"), operaatio Iraqi Freedom (eli Irakin sota) ja operaatio New Dawn (Irakin ja Afganistanin 2010-2011 käydyt operaatiot) maksoivat eniten. Niiden hinnaksi tuli yhteensä 1.315 biljoonaa dollaria.

Tämänhetkiset sotilasoperaatiot maksavat 147.6 miljardia dollaria. Tähän sisältyy 102.9 miljardia maksava operaatio Freedom's Sentinel, joka on Barack Obaman 2014 lopulla aloittama uusi "terrorismin vastainen sota", sekä 17.1 miljardia maksanut Inherent Resolve, joka on Yhdysvaltojen ISIS:iin kohdistuva operaatio Irakissa ja Syyriassa.

Yhdysvaltojen kotimaan ilmaturvallisuuden operaatio Noble Eagle on maksanut 27.6 miljardia dollaria.

Raporttiin on laskettu mukaan vain suoraan sotaan liittyvät kulut, kuten varusteet, aseet, tukikohdat, koulutus, palkat, asuinkulut yms.

SODAN TODELLISTA HINTAA EI OLE LASKETTU MUKAAN


Näihin lukuihin ei ole laskettu sotaveteraanien tai tiedustelupalvelujen aiheuttamia kuluja. Luvuissa ei ole huomioitu myöskään jälleenrakentamisen hintaa tai sodanjälkeisten ohjelmien budjetteja.

VETERAANIT

Veteraanien budjettia hallinnoiva Veterans Benefit Administrationin viimeisimmän raportin mukaan 1 060 408 veteraania sai erilaisia tukia keskimäärin 15 907 dollaria vuodessa.

"Terrorismin vastaisen sodan" veteraanien tuet maksavat 16.8 miljardia vuodessa.

Harvard Kennedy Schoolin vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan Afganistanin ja Irakin veteraanien tuet tulevat maksamaan arviolta 600 miljardin ja 1.3 biljoonan dollarin väliltä seuraavan 40 vuoden aikana.

Puolustusministeriön raportin mukaan vuotta 2001 seuranneen 10 vuoden aikana käytettiin 500 000 veteraanin lääkekuluihin ja vammojen hoitoihin yhteensä 31.3 miljardia dollaria. Afganistanin ja Irakin sodan veteraanit hakivat tukia huomattavasti enemmän kuin aiempien sotien aikana.

Raportin mukaan "sotaveteraaneihin kohdistuvat hoitokulut tulevat nousemaan useiden vuosikymmenten aikana saavuttaen huippunsa 30-40 vuotta konfliktin jälkeen."

TIEDUSTELUPALVELUT

Loppusummaan ei ole sisällytetty CIA:n salaiseksi luokiteltuja operaatioita eikä NSA:n terrorismin vastaisia toimintoja.

Raportista selviää kokonaissumma, joka on käytetty sotaan liittyviin palvelupyyntöihin vuosina 2001 ja 2017. Tämä summa on 1.7 miljardia ja siihen sisältyy moninaisia kustannuksia, kuten Noble Eagle tukikohdan ylläpito ja polttoainekustannukset. Raportissa mainitaan myös 83 miljardin dollarin kulut, jotka on luokiteltu salaisiksi.

Yhdysvaltojen tiedostelupalveluiden vuosittainen budjetti on yli 66 miljardia dollaria, ja merkittävä osa tästä menee ulkomailla suoritettaviin operaatioihin.

Tiedustelupalveluiden budjettipyyntö vuodelle 2018 on 57.7 miljardia dollaria kansallisen tiedustelun osalta (National Intelligence Program), johon sisältyy kaikki tiedusteluyhteisön ohjelmat, projektit ja aktiviteetit. Sotilastiedustelun (Military Intelligence Program) budjettipyyntö oli 20.7 miljardia dollaria, johon sisältyy kaikki armeijan tiedusteluoperaatiot. NSA, DIA ja NGA kuuluvat molempiin tiedusteluhaaraan.

Huolimatta käsittämättömistä rahamääristä, joita käytetään puolustukseen, on presidentti Trump luvannut "kasvattaa armeijan takaisin". Hän ehdotti 603 miljardin puolustusbudjettia maaliskuussa.

Sekä Yhdysvaltain senaatti ja edustajainhuone äänesti äskettäin n. 700 miljardin puolustusbudjetin hyväksymisen puolesta.