Paavo Väyrynen
Pitkän linjan poliitikko ja presidenttiehdokas Paavo Väyrynen esiintyi tänään MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa. Haastattelussa käytiin läpi hänen ulkopoliittisia näkemyksiään. Väyrysellä olikin paljon mielenkiintoista sanottavaa tältä saralta.

Hän toi esille kuinka erityisesti mediassa liioitellaan uhkakuvia Venäjästä, esimerkiksi harhaanjohtavilla väitteillä sotilaallisesta uhasta. Väyrysen mielestä länsimaat pystyvät vaikuttamaan Suomeen huomattavasti Venäjää enemmän. Väyrynen puhui myös Ukrainan tilanteesta ja siihen liittyvistä geopoliittisista taustoista, jotka media on yksipuolisesti jättänyt huomioimatta.
Haastattelija: Monien asiantuntijoiden mukaan Venäjä on eittämättä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurin haaste - jos sitä sanaa nyt käytetään. Jaatteko tämän näkemyksen?

Väyrynen: Mitähän tuolla nyt sitten tarkoitetaan. Suomeenhan ei kohdistu minkäänlaista erillistä sotilaallista uhkaa. Puhuminen hyökkäyskynnyksestä Suomeen on täysin harhaanjohtavaa, koska ei ole mitään hyökkäyksen uhkaa, joka kohdistuisi Suomeen.

Haastattelija: Haasteilla tarkoitetaan mm. sitä, että Venäjän tulevaisuuden kehitys näyttää eriarvoiselta. Siellä on valtavia alueellisia eroja suurten kaupunkien ja maaseudun välillä. Ulostuloja tästä on vaikea nähdä hirveän myönteisinä. Miten te näette tuon tilanteen?

Väyrynen: Näitä kielteisiä tulevaisuudenkuvia liioitellaan. Venäjällä on valtavat luonnonvarat ja lahjakas väestö, -hyvin koulutettu väestö- ja nyt kun länsimaat ovat panneet pakotteita, niin Venäjä on hakeutunut tiiviimpään yhteistyöhön mm. Kiinan kanssa, joka on teknologisessa kehityksessä ja monessa suhteessa länsimaiden edellä. Näitä uhkakuvia levitellään ja niitä levittelevät lähinnä ne, jotka haluaisivat, että Suomi liittyisi Natoon. Meillä on yleensäkin syntynyt tälläinen outo Venäjän vastainen mieliala - lähinnä mediassa.
Väyrynen on selvästikin hyvin perillä geopoliittisista suunnanmuutoksista. Länsimaiden agressiivinen toiminta pakotteineen on ironisesti työntänyt Venäjän ja Kiinan yhä lähemmäs toisiaan. Molemmat maat ovat kasvattaneet kultavarantojaan ja suunnittelevat vaihtoehtoja dollarille. Kiina pyrkiikin haastaamaan dollarin öljykaupan valuuttana lähitulevaisuudessa. Tämän lisäksi Kiina toteuttaa massiivista "yksi tie, yksi vyöhyke" -infrastruktuuriprojektia, jossa on tarkoitus yhdistää 60 valtiota yhdeksi talousvyöhykkeeksi. Tämä on win-win tilanne, jossa kumppanuussuhteita luodaan ja ylläpidetään diplomatian ja taloudessuhteiden avulla - ei pakottamalla muita maita vasalleiksi.

Yhdysvaltojen globaali valta-asema sen sijaan jatkaa heikkenemistään. Kuolevat imperiumit käyttäytyvät aina irrationaalisesti, eikä Yhdysvallat ole poikkeus nykyisine toimintatapoineen (terrorismin, vallankumousten ja muun kaaoksen synnyttäminen ja sillä tienaaminen - huonolla menestyksellä, lisättäköön).

Väyryseltä kysyttiin myös Ukrainan kriisistä:
Haastattelija: Puhutaan vähän tästä Ukrainan kriisistä. Silloin kun se puhkesi, niin otitte te otitte siihen aika voimakkaastikin kantaa ja puhuitte, että se on ennen muuta Ukrainan sisäinen ongelma, vaikka kansainväinen yhteisö toki näki ja tunnusti Venäjän läsnäolon ja puuttumisen tähän konfliktiin. Jaatteko edelleen tuon saman näkökulman?

Väyrynen: Kuvaus minun kannanotostani ei pidä paikkaansa. [...] Ukrainan ympärille syntyi geopoliittinen vastakkainasettelu Venäjän ja länsimaitten kesken, ja kyllä länsimaat omalla toiminnallaan hyvin paljon vaikuttivat siihen, että tämä kriisi syntyi. Naton laajenemispyrkimykset ja Euroopan Unionin itäisen kumppanuuden ohjelma, johon liittyen neuvoteltiin assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa. Sehän oli se, joka muodollisesti sitten rikkoi rauhan Ukrainassa.

Haastattelija: Kysytään sitten näin: mikä teidän mielestänne oli Venäjän rooli tuossa Krimin tilanteessa?

Väyrynen: Venäjä valtasi Krimin sen jälkeen, kun Kiovassa oli tehty Yhdysvaltojen tuella vallankaappaus ja laillisesti valittu presidentti oli joutunut poistumaan maasta. Tästähän on videomateriaalia, kuinka Viktoria Nuland antaa ohjeita Kiovan suurlähettiläälle, että millainen hallitus pitää muodostaa, ja tämä uusi hallitushan ensitöikseen kielsi Venäjän kielen ja käytön Ukrainassa sekä päätti hakea NATO-jäsenyyttä.

Venäläiset olivat vuosia sitten sanoneet amerikkalaisille, että jos yritetään viedä Ukraina Natoon, niin he joutuvat ottamaan Krimin haltuunsa - ei tässä mitään yllättävää ollut. Nämä kysymykset osoittavat, kuinka hyvinkin lahjakkaat ja etevät toimittajat ovat kovin yksipuolisesti nähneet tämän tilanteen. Kaikesta syytetään Venäjää, vaikka siellä on kysymys -jos puolueettomasti asioita arvioidaan- tälläisestä Venäjän ja länsimaiden välisestä geopoliittisesta vastakkainasettelusta, joka valitettavasti johti tragediaan Ukrainassa. Olisi pitänyt uskoa Henry Kissingeriä esimerkiksi, joka oli sitä mieltä, että Ukrainan olisi pitänyt antaa olla puolueeton maa. Ukrainaa ryhdyttiin vetämään länsimaiden leiriin ja tämä osaltaan johti tähän tragediaan.

Haastattelija: Eli teidän mielestänne tämä kertoo suuremmastakin tilannekuvasta tälläkin hetkellä, eli Venäjään suhtaudutaan äärimmäisen negatiivisesti, joka näkyy esimerkiksi niiden tilanteiden tulkinnassa, mitä Krimillä on tapahtunut?

Väyrynen: Niin, kyllä näin on ja Suomessahan tässä suhteessa media on yksipuolimpaa kuin yleensä länsimaissa. Meillä on levinnyt tälläinen Venäjä-vastainen mieliala, joka on vaikuttanut uutisointiin ja tämä on johtanut osittain harhaan ihmisiä.
Väyrynen on taas aivan oikeassa. Yhdysvallat teki yhdessä Ukrainan äärioikeiston kanssa laittoman vallankaappauksen, joka syöksi maan surkeaan tilanteeseen. Väyrysen mainitsema Yhdysvaltojen EU-apulaisulkoministeri Victoria Nuland -joka jakeli keksejä Maidanin aukiolla- käy tässä vuodetussa puhelinkeskustelussa läpi Yhdysvaltojen Ukrainan suurlähettiläs Geoffrey Pyattin kanssa sopivia ehdokkaita Ukrainan uuteen hallitukseen - amerikkalaiset valikoivat siis toisen valtion tulevia päättäjiä!

Tämän tragedian seurauksena Ukrainan talous on romahtanut ja kansa köyhtynyt: vuonna 2013 Ukrainan bruttokansantuote oli 180 miljardia dollaria. Vuonna 2017 se oli enää puolet tästä, eli 90 miljardia dollaria! Kansalaisten kuukausitulot puolittuivat n. 400 dollarista n. 200 dollariin.

Tämän kaiken lisäksi Kiovan täysin epäpätevä hallitus murhaa omia kansalaisiaan Itä-Ukrainassa, mutta nämä täysin pihalla olevat toimittajat eivät muuta osaa sanoa kuin "Venäjä". Mikäli Krim ei olisi liittynyt Venäjään, olisi sama verilöyly ollut myös heidän kohtalonaan, piste.

Väyrystä mukaillen: Venäjä-vastainen ilmapiiri on sumentanut median järjen ja -joko tarkoituksella tai tahattomasti- ihmisiä johdetaan harhaan.