uk media skripal
Kaikki, jotka omaavat mielipiteen Skripalin myrkytystapauksesta ovat tähän mennessä päättäneet pitävätkö he virallista narratiivia uskottavana. Itse tapahtuman yksityiskohtien ja siihen liittyvän uutisoinnin tarkasteleminen tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden lisätä ymmärrystämme enemmän kuin saattaisimme uskoa.

Britannian hallituksen väite on, että Venäjä altisti Salisburyssa Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä novichok-tyyppiselle "armeijatason hermomyrkylle", (novichok on käännettynä yksinkertaisesti tulokas). He päättelivät Venäjän olevan syyllinen, koska käytetty hermomyrkky oli "Venäjällä kehitettyä tyyppiä".

Venäjän sanomalehti Kommersant julkaisi äskettäin kuusisivuisen dokumentin, joka toimii Britannian hallituksen virallisena yhteenvetona Venäjän syyllisyydestä. Dokumentin sisältävät "todisteet" ovat seuraavat:
UK briefing Novichok
 • Porton Down -sotilastukikohdan OPCW-valtuutettu laboratorio on varmistanut kyseessä olleen Novichok-ryhmän armeijatason hermomyrkky [OPCW = Kemiallisten aseiden kieltojärjestö]
 • Novichok kuuluu ryhmään hermomyrkkyjä, joita on kehitetty ainoastaan Venäjän toimesta
 • Rikkomus kemiallisten aseiden käyttökieltoa vastaan (CWC)
 • Ensimmäinen hermomyrkyn hyökkäyslaatuinen käyttö sitten ensimmäisen maailmansodan
 • Olemme vailla epäilystä siitä, että Venäjä on tästä vastuussa. Mikään maa, Venäjää lukuunottamatta, ei omaa samaa yhdistelmää valmiuksia, tahallisuutta ja motiivia. Ei ole olemassa muuta vaihtoehtoista uskottavaa selitystä
 • Sunnuntaihin 18.3. mennessä olemme havainneet yli kolmekymmentä yhdenmukaista Venäjän disinformaatiolinjausta
Huomatkaa kohta 2, eli "Novichok kuuluu ryhmään hermomyrkkyjä, joita on kehitetty ainoastaan Venäjän toimesta"

Iranilaiset tiedemiehet syntetisoivat vuonna 2016 viisi "Novichok"-ainetta ja näiden koostumusten tiedot lisättiin kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n analyyttiseen keskustietokantaan (OCAD).

Venäläinen tiedemies Vil Mirzayanov, joka osallistui "Novichokin" kehittelyyn Venäjällä 70- ja 80-luvulla, totesi AFP:n teettämässä haastattelussa, että mikäli Venäjä ei ole syyllinen myrkytykseen:
"Ainoa toinen vaihtoehto on, että joku käytti kirjassani esiintyvää kaavaa valmistakseen tämänkaltaisen aseen."
Mirzayanovin kirja, joka julkaistiin vuonna 2008, sisältää kemialliset kaavat, joiden avulla hänen mukaansa voidaan valmistaa "Novichokeja". Vuonna 1995 hän selosti kuinka "Novichokin kemialliset komponentit tai esiasteet ovat tavallisia orgaanofosfaatteja, joita voidaan valmistaa kaupallisissa, lannoitteita ja torjunta-aineita valmistavissa, kemiallisissa yhtiöissä."

Novichok formula
© Wikipedia
Kemiallisia kaavioita Novichok-tyyppisistä hermomyrkyistä löytyy esim. Wikipediasta. Kts. https://en.wikipedia.org/wiki/Novichok_agent
Joten brittihallituksen väite, että tämänkaltainen hermomyrkky voi olla ainoastaan venäläinen ja että sitä on valmistettu ainoastaan Venäjällä, on todistetusti väärä. Itse asiassa, Britannian alahuoneen lausunnossaan 12.3.2018 pääministeri Theresa May kumosi tämän väitteen sanoessaan:
"On nyt selvää, että herra Skripal ja hänen tyttärensä tulivat myrkytetyksi Venäjän kehittelemän armeijatason hermomyrkyn toimesta. Myrkky kuuluu ryhmään aineita, jotka tunnetaan nimellä "Novichok". Perusteena tälle toimii Porton Downin laboratorion maailmanluokan asiantuntijoiden positiivinen tunnistus tästä kemiallisesta aineesta."
Alan asiantuntijoiden mukaan, hermomyrkkyjen positiivinen tunnistaminen jostakin näytteestä edellyttää, että sinulla on oma näytteesi tehdäksesi vertailun.

Britannian korkeimman oikeuden päätöksestä (22.3.2018), koskien lupaa verinäytteiden ottamisesta Sergei ja Yulia Skripalista OPCW:n toimesta, on Porton Down laboratorion toimittamista todistuslausunnoista (kappale 17) löydettävissä seuraavaa:
"Sergei Skripalin ja Yulia Skripalin verinäytteet analysoitiin ja löydökset viittasivat heidän altistuneen hermomyrkylle tai samankaltaiselle yhdisteelle. Näytteistä tehtiin positiiviset tunnistukset Novichok-luokan hermomyrkyn, tai läheisesti samankaltaisen aineen, läsnäolosta."
Taasen, Porton Downilla on täytynyt olla näyte kyseisestä hermomyrkystä, jota käytettiin myrkyttämään Skripal ja hänen tyttärensä. Tämän täytyy edellyttää yhtä seuraavista: Porton Down sai joltakin toiselta osapuolelta haltuunsa tätä hermomyrkkyä tai sitten laitos oli valmistanut tätä ainetta itse. Onhan Porton Downin toimenkuva sentään kemiallisten aseiden valmistaminen (väitetysti testatakseen keinoja kemiallisten aseiden torjumiseen).

Huomatkaa, että edellisen lainauksen sanamuotoilu sisältää mahdollisuuden, ettei Skripal edes altistunut "Novichokille", vaan jollekin "samankaltaiselle yhdisteelle" tai jollekin "läheisesti samankaltaiselle". Joten Theresa Mayn lausunto, että Britannian puolustusministeriö olisi "positiivisesti tunnistanut" "Novichokin", vaikuttaa virheelliseltä.

Saksan Deutsche Wellen haastattelussa, mumisevalta Britannian ulkoministeri Boris Johnsonilta kysyttiin suoraan, mikäli Porton Downin tiedemiehillä oli hallussaan näytteitä "Novichokista", mihin hän vastasi:
"Kyllä heillä on. Ja he olivat absoluuttisen ehdottomia ja kysyin kaverilta itseltään: "Oletko varma?" Ja hän sanoi ettei asiasta ole epäilystäkään."
Joten ainoa asia, jonka voimme olettaa olevan 100-prosenttisen varmaa Skripalin myrkytystapauksessa on, että käytettyä hermomyrkkyä löytyi Porton Downin varastosta, 8 mailia rikospaikalta.

Britannian hallituksen 6-sivuisen "asiakirjan" viidennestä kohdasta on löydettävissä väite:
"Meillä ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Venäjä olisi syyllinen. Mikään maa, Venäjää lukuunottamatta, ei omaa samaa yhdistelmää valmiuksia, tahallisuutta ja motiivia. Ei ole olemassa muuta vaihtoehtoista uskottavaa selitystä."
Tiedämme, että useat maat omaavat valmiudet aineen valmistukseen. Lisäksi väite täydestä varmuudesta jonkun osapuolen tahallisuudesta on luonnollisestikin roskaa. Joten, jäljelle jää motiivi. Oliko Venäjällä motiivi myrkyttää Skripal ja hänen tyttärensä? Motiivi jonkin asian tekemiseen on olennaisessa yhteydessä toiminnan odotettuihin tuloksiin. Itsestäänselvä ja ennustettava tulos siitä, että Englannissa asuva entinen venäläinen vakooja (toimien myöhemmin Britannian tiedustelupalvelun alaisuudessa) myrkytetään Venäjällä 1970-luvulla kehitetyllä hermomyrkyllä olisi, että tästä tultaisiin syyttämään Venäjää ja että koko maailma paheksuisi tätä tekoa. Joten, mikäli Venäjä oli motivoitunut huonontamaan kansainvälistä mainettaan entisestään, niin mikä ettei, tällöin Venäjällä oli motiivi myrkyttää Skripal tyttärineen.

Ongelmana on, että ei ole mitään viitteitä siitä, että Venäjä haluaisi pilata oman maineensa tällä tavoin. Onko todisteita siitä, että jollakin muulla taholla olisi motivaatio tähän [Venäjän maineen pilaamiseen]? Uskoisin, että niille jotka ovat seuranneet maailman tapahtumia viimeiset 6-7 vuotta, minun ei tarvitse antaa vastausta tähän kysymykseen.

Joten, kun poistamme kaikki perusteettomat ja ristiriitaiset väitteet liittyen Skripalin myrkytykseen, on käsissämme varsin rajoittunut määrä faktoja:
 • Skripal asui Englannin Salisburyssa ja oli työskennellyt MI5:lle 8 vuotta. On täten kohtuullista olettaa, että hänellä oli mahdollisuus päästä käsiksi arkaluontoiseen materiaaliin, joista olisi mahdollisesti hyötyä ulkovaltojen hallituksille, mukaanlukien Venäjän. Näin ollen, on mahdollista että hänet koettiin "turvallisuusuhkana", mikäli hän palaisi takaisin Venäjälle
 • Erään läheisen ystävän mukaan, Skripal oli vastikään päättänyt muuttaa takaisin Venäjälle, hakien tähän lupaa Venäjän hallitukselta
 • Pian tämän jälkeen, Skripal myrkytettiin aineella, jota löytyy Britannian puolustusministeriön laitoksesta, 8 mailia hänen asuinpaikastaan
 • Britannian hallitus syytti myrkytyksestä Venäjää. Tämä syytös tulee asettaa oikeaan kontekstiin. Se on osa jo vuosia kestänyttä angloamerikkalaista mustamaalauskampanjaa, tarkoituksena marginalisoida Venäjää ja rajoittaa tämän toimintavaltaa kansainvälisellä kentällä
Olen kuullut ihmisten väittävän, että mikä tahansa tutkimus Salisburyn tapahtumista on parhaimmillaan vain arvailua, että emme koskaan voi olla 100-prosenttisen varmoja. Tämä on tietysti osaksi totta, erityisesti ottaen huomioon kuinka osaa todistusaineistosta ei julkaista, vedoten "kansalliseen turvallisuuteen". Näin väittävät ihmiset tuppaavat kuitenkin ajattelemaan tähän malliin välttääkseen ottamasta kantaa, koska kannanotto on joillekin ihmisille pelottavaa, erityisesti jos se on virallisen kannan vastainen. Tämä ei myöskään ole kovin realistista tai käytännöllistä. Mikäli vaatisimme kaikilta lausunnoilta ja väitteiltä samantasoisia todisteita, olisi oikeusjärjestelmämme turha. Rikollinen tuomitaan harvoin sellaisten todisteiden perusteella, jotka takaisivat 100% varmuuden. Tämän takia oikeus pitää standardinaan "vailla varteenotettavaa epäilyä" (engl. beyond reasonable doubt), antaen mahdollisuuden käyttää aihetodisteita (engl. circumstantial evidence).

Vaatimus absoluuttisista todisteista ei ota huomioon, että ihmisinä me emme suunnittele toimintaamme ja tee päätöksiä 100-prosenttisen todistusaineiston pohjalta. Käytämme sen sijaan jotakin, jota voisi kutsua "eilisen kokemukseksi". Jos tarkoituksenani on esimerkiksi matkustaa junalla, joka lähtee laiturilta 1 klo 9:15, en voi olla 100% varma että juna tulee olemaan paikalla klo 9:15 tai että se tulee lainkaan tuona päivänä. Sen sijaan, aktiivisesti otaksun, että juna tulee olemaan paikalla oikeaan aikaan, perustaen otaksuntani käytännön todisteisiin, joita olen kerännyt huomaamalla junan olevan yleensä paikalla sovittuun aikaan. Voitaisiin jopa sanoa, että juna tulee todennäköisesti olemaan paikalla, koska se omaa valmiudet, motiivin ja mahdollisuuden.

Menettelemme yleensä tällä tavoin, ainakin arkielämässämme. Kuitenkin tapauksissa, joissa arvioidaan syyllisyyttä ja syyttömyyttä, tulisi meidän luultavasti kuitenkin käyttää korkeampia standardeja. Monet samanaikaisesti epäilyksen alla olevat yksilöt saattavat kaikki omata valmiudet, motiivin sekä mahdollisuuden rikokseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että he kaikki olisivat syyllisiä. Myöskään se, että joku heistä on aiemmin tehnyt vastaavanlaisen rikoksen, ei välttämättä tarkoita että tämä epäilty olisi syyllinen yhteen tiettyyn rikokseen. Joten mitä meidän tulisi tehdä Skripalin myrkytysjupakassa? Ainoa asia, jonka voimme tehdä on vertailla kilpailevia hypoteeseja sekä arvioida missä määrin nämä hypoteesit ovat johdonmukaiset käytettävissä olevien todisteiden valossa. Toisin sanoen, saatavilla olevat faktat tiedostaen, mikä teorioista on kaikkein todennäköisin?

Vastataksemme kysymykseen siitä kuka myrkytti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä, ei meillä ole 100-prosenttia todisteita Britannian hallituksen (tai sen alaisuudessa olevan tahon) syyllisyydestä, aivan kuten meillä ei ole 100-prosenttisia todisteita Venäjän hallituksen syyllisyydestä. Britannian hallituksen tarjoamat todisteet ja perustelut eivät itse asiassa lainkaan tee Venäjän syyllisyydestä todennäköisempää kuin muut hypoteesit, sillä tapauksessa että Venäjä lavastettaisiin näyttämään syylliseltä, näkisimme täsmälleen samat, nyt kuullut, todisteet. Mikäli todisteiden valossa kumpikin hypoteesi on yhtä todennäköinen, ei syyllistä voida osoittaa tämän todistusaineiston perusteella. Tämä on kuitenkin täsmälleen se, mitä Britannian hallitus on tehnyt.

Vertaillaaksemme:
 • Britannian hallituksella oli ilmeinen mahdollisuus saada käyttöönsä tämä kyseessä oleva hermomyrkky, sillä...
 • ...tätä hermomyrkkyä varastoitiin Skripalin kodin läheisyydessä, Port Downin laitoksessa [mahdollisuus, valmius]
 • Britannian hallituksella oli läheiset ja helpot yhteydet Skripaliin itseensä [mahdollisuus]
 • Britannian hallitus on aiemmin väärentänyt todisteita kemiallisten aseiden käytöstä, lavastaen muita valtioita [valmius, käytäntö]
 • Britannian hallitus on jo vuosia tahallisesti mustamaalannut Venäjää erilaisin kampanjoin [motiivi, käytäntö]
Yhdistäessämme nämä kohdat, antaa se meille täyden mahdollisuuden aktiivisesti otaksua, että Britannian hallitus on itse syyllinen Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytykseen. Onko tämä väite vailla varteenotettavaa epäilyä? Ehkä ei, mutta tämä on saatavilla olevien todisteiden valossa tällä hetkellä ainoa järkeenkäypä hypoteesi. Kunnes saamme lisätodisteita, on tämä ainoa looginen johtopäätös.