Maan MuutoksetS


Snowflake

SOTT Fokus: SOTT yhteenveto - tammikuu 2015: Äärimmäisiä säätiloja, maan muutoksia ja tulipalloja

SOTT yhteenveto
© SOTT.net
"Muutaman vuoden sisällä talven lumisateista tulee erittäin harvinainen ja jännittävä tapahtuma. Lapsemme eivät tule tietämään mitä lumi on."
~ Tri David Viner, Englantilaisen East Anglia-yliopiston ilmastotieteiden laitoksen (CRU) vanhempi tutkija kommentoi maaliskuussa 2000
"Lopulta Britannian lapset voivat saada ainoastaan virtuaalisen kokemuksen lumesta. Internetin kautta he voisivat ihmetellä napaseudun maisemia, tai aikanaan 'kokea' virtuaalista kylmyyttä."
~ David Parker, Englantilaisen Hadley Centren tutkimuskeskuksen johtaja kommentoi myös maaliskuussa 2000.

Ice Cube

Metsäntutkimuslaitoksen professori: Auringon aktiivisuus ja puulustot ennustavat tulevaa minijääkautta

Ice Age
Maapallon ilmaston päätekijät ovat auringon lämpöenergia, lämmön säilyminen maassa ja ilmakehässä, sekä sen siirtyminen paikasta toiseen. Ihmiskulttuurien nousut ja tuhot ovat usein liittyneet ilmaston muutoksiin. Lämpökausien aikana kulttuurit kukoistavat, kylminä ja kuivina ajanjaksoina kuollaan sotiin, nälkään ja tauteihin. Etelässä pahinta jälkeä tekevät kuivakaudet, erityisesti monsuunisateiden viivästyminen tai koko-naan poisjäänti. Tärkein tieto ilmaston muutoksiin sopeutumisessa ovat paikallisilmastot - eivät maapallon keskiarvot. Paikallisten muutosten ymmärtämisen viisastenkivi löytyy menneisyydestä.

Puut keräävät ilmastotietoa

Puut keräävät ja tallentavat kasvaessaan ympäristötietoa, joka säilyy järvien pohjamutiin ja soihin hautautuneissa puunrungoissa vuosituhansia. Muinaiset lämpö- ja kuivakaudet, luonnontuhot, tulivuoren purkaukset, jokien virtaamat ja puiden välinen kilpailu ovat jättäneet pysyvät merkkinsä vuosirenkaisiin eli vuosilustoihin.

Ympäristönmuutoksia etsitään ja analysoidaan vuosilustojen leveydestä, puuaineen tiheydestä ja solurakenteesta sekä hiilen, hapen ja vedyn isotoopeista. Lustotiedon vertaaminen merten pohjasedimenteistä, soista ja jääkairauksista saatavaan muuhun proksitietoon parantaa puulustojen käyttökelpoisuutta menneiden lämpötilojen ja sateiden, sekä meri- ja ilmavirtojen ja auringon aktiivisuuden vaikutusten arvioimisessa niin kesällä kuin talvellakin.

Kommentti: Artikkelin rivien välistä on havaittavissa viesti siitä, kuinka ilmaston lämpeneminen ei ole uskottavaa, kun ottaa huomioon kaikki ilmastoon ja sen mittaamiseen vaikuttavat tekijät. Näyttäisi pikemminkin siltä, että lähestymme uutta jääkautta.


Snowflake

Lustotutkija epäilee ilmastonmuutoksen johtavan jääkauteen

Puulusto
Puulustoista tehdyt ilmastoennusteet ovat herättäneet runsaasti keskustelua kansainvälisissä kongresseissa ja tieteellisissä julkaisuissa.
Männyn kasvukausi alkaa toukokuulla, kun ilma lämpenee +5 asteeseen. Puu muodostaa runkonsa ympärille kartiomaisen vaipan, jonka paksuus vaihtelee vuosittain. Alussa solut ovat ohutseinäisiä ja siitä johtuu niiden vaalea väri. Puu lopettaa kasvun heinäkuun alussa, johon mennessä solujen seinät paksuuntuvat ja tummuvat. Syntyy vuosilusto, joka tallentaa tiedot menneestä.

Lappilainen lustotutkija Mauri Timonen etsii järvien pohjista ikivanhojen mäntyjen vuosilustoja rakentaakseen ikipuuta, joka kuvaannollisesti kasvaa jääkaudesta nykyaikaan. Se yhdistää samoilla paikoilla, eri aikoina, kasvaneiden puiden lustot samaan runkoon. Keväällä 2011 lustokalenteri on jo 7644 vuotta pitkä mutta tutkija haluaa jatkaa sitä tuhannella vuodella.

- Viimeisen jääkauden huippu oli 10 000 vuotta sitten Kolarin seutuvilla. Sieltä pohjoiseen tai itään mennessä jäävuori oheni. Olemme etsineet muinaismäntyä jäävuoren reunamilta, Nuorgamin Pulmankijärveltä ja Sallasta. Aiomme etsiä myös Venäjältä, koska siellä jääkuori ei kasvanut kovin paksuksi, lustotutkija Timonen kertoo.

Kommentti: Viimeaikaisten uutisten pohjalta näyttäisi siltä, että ilmasto kylmenee. Ilmastonmuutos selittyy paremmin mm. auringon aktiivisuuden heikentymisellä kuin ihmisen aiheuttamilla CO2-päästöillä, sillä ihmisen toiminta vastaa ainoastaan n. 5% maapallon CO2-päästöjen kokonaismäärästä ja ilmastonmuutosta on havaittu myös muilla planeetoilla. IPCC:n omien tilastojen mukaan planeetan lämpötila on jäähtynyt vuoden 1998 jälkeen. Lue kirja Earth Changes and the Human Cosmic Connection, jotta ymmärrät paremmin mistä on kyse. Uusi jääkausi saattaa lähestyä meitä hyvinkin pian:


Fish

SOTT Fokus: Syvänmeren oliot viestivät Maan Muutoksista: Kiinnittääkö kukaan huomiota?

Kuva
Kun kiinnitämme huomiota siihen, mitä eläimille tapahtuu maailmalla, voimme saada paljon tietoa ympäristöstämme sekä muutoksista, joita me ihmiset emme pystyisi normaalisti havaitsemaan yhtä nopeasti (jos ollenkaan). Eläimet ovat herkkiä havaitsemaan asioita, joista ihmiset ovat täysin tietämättömiä (kunnes on liian myöhäistä). Tästä ovat esimerkkinä kanarialinnut, joita ennen käytettiin havaitsemaan myrkyllisiä kaasuja hiilikaivoksissa. Joskus näiden 'asioiden' havaitsemisessa voi olla kyse suuren ihmisjoukon elämästä ja kuolemasta. Sen lisäksi, että eläimillä on aisteja, joita meiltä puuttuu, asuttavat ne myös alueita, joissa me emme elä, kuten merta ja taivasta. Nämä ovat paikkoja, jotka rajaavat meidän asuinaluetta ja lopulta vaikuttavat myös meihin. Eli se, mitä tapahtuu heille, tapahtuu myös meille hieman myöhemmin.

Olen havainnut, että viime aikoina on esiintynyt paljon poikkeuksellista käyttäytymistä eläimillä. Erityisesti hyvin äskettäin. Käsittelen nyt ainoastaan mereneläimiä, vaikkakin maailmalla on ollut vastaavia omituisuuksia myös muilla eläin- ja hyönteislajeilla. Aloitetaan katsomalla muutamia raportteja alkaen tästä kuusta.

Kommentti: Artikkelin suomennettu osuus loppuu tähän, lue jatko-osa englanniksi tästä.